УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Image-11

На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,

 

Министар здравља доноси

 

НАРЕДБУ

 

о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима

 

“Службени гласник РС”, број 83 од 10. јуна 2020.

 

  1. Ради спречавања ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном простору – када се истовремено окупља више од 500 лица.

 

За време дозвољеног окупљања на јавним местима у затвореном простору морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију, санитарно-техничке и хигијенске услове.

 

  1. На јавним местима на отвореном простору на целој територији Републике Србије дозвољена су окупљања, с тим да растојање између присутних лица износи најмање један метар.

 

На улазу за публику, приликом спортског догађаја којем је дозвољено присуство већег броја лица у смислу става 1. ове тачке, мора бити истакнуто обавештење о максималном броју лица која могу да присуствују догађају док ова мера траје.

 

  1. Мере из тач. 1. и 2. ове наредбе трају док траје опасност од ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 на територији Републике Србије.

 

  1. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС”, број 78/20).

 

  1. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Текст Наредбе доступан је на: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/naredba/2020/83/1/reg