УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Image (1)

Расписује се оглас за доделу новчане награде Фондације “Сестре Булајић” за по два најбоља одабрана дипломска рада на основним студијама из архитектуре и физичке хемије одбрањена на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и Факултету за физичку хемију.

Награда у нето износу од по 30.000,00 динара, доделиће се из средстава Фондације “Сестре Булајић”.

На Оглас се могу пријавити кандидати који су у периоду од 16. јуна 2019. године до 15. јуна 2020. године дипломирали на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и Факултету за физичку хемију.

Потребна документација:

  • Пријава (образац преузети у ПДФ формату са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, или портирници здраге Универзитета у Београду на Студентском тргу 1),
  • Дипломски рад кандидата
  • Уверење о дипломирању или фотокопија дипломе
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

Рок за подношење пријава је од 15. маја до 30. јуна 2020. године.

Пријаве се подносе Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и Факултету за физичку хемију.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета на телефон (011) 3207-426.

Обраду пријава са пратећом документацијом врши Архитектонски факултет, односно Факултет за физичку хемију, који предлоге за доделу награда достављају на одлучивање Одбору Фондације.

Одлука о додели награда биће објављена на огласној табли и интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs, у делу “Стипендије и конкурси”, као и на огласним таблама и интернет страницама Архитектонског факултета и Факултета за физичку хемију.

На Одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ

проф. др Владимир Мако