УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.

Image (2)

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, у прву годину на студијски програм основних академских студија архитектуре, уписује 240 студената и то 160 студената који се финансирају из буџета и 80 студената који плаћају школарину.

Архитектонски факултет у Београду, у прву годину на студијски програм интегрисаних академских студија архитектуре, уписује 64 студента и то 40 студената који се финансирају из буџета и 24 студента који плаћају школарину.

Прецизније информације о условима конкурса можете да погледате на сајту Универзитета у Београду на линку http://bg.ac.rs/sr/upis/osnovne.php.

 

Пријемни испит на Универзитетu у Београду – Архитектонском факултету одржаће се у среду 1. јула 2020. године.

 

У светлу актуелних епидемиолошких услова изазваних Корона вирусом COVID-19, све процедуре везане за спровођење пријемног испита ће бити модификоване у складу са препорукама надлежних органа, како би се спречило даље ширење вируса.

Термински план који прописује конкурс ће бити измењен, а конкретне процедуре ће бити благовремено објављене на сајту факултета како би кандидати могли на време да се припрема за пријаву на конкурс, полагање пријемног испита и упис на факултет. Такође, биће објављен и Информатор како би кандидати могли детаљно да се упознају са садржајем пријемног испита и процедурама које ће бити обавезујуће за све кандидате.

Сâм пријемни испит ће бити у духу испита од претходне године. Примере тачно решених задатака од претходне године можете погледати на следећим линковима:

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/04/P2019_FIN_PC_20_april_spreads.pdf

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/06/p2019-grupa-1-sa-resenjima.pdf

 

Упис лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија у школској 2020/2021.години

Особе са инвалидитетом могу се уписати у прву годину основних и интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу кроз Програм афирмативне мере за упис лица са инвалидитетом који доноси Влада Републике Србије.

Упис лица са инвалидитетом врши се у складу са актуелним  Општим условима конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у  Београду за школску 2020/2021. годину , а захтев за покретање поступка подноси се до 1.06.2020.године Универзитетском центру за студенте са хендикепом на прописаном обрасцу.

Поступак и потребна документација, као и прописани обрасци за упис лица са инвалидитетом спроводи се у свему према информацијама датим на линку http://www.arh.bg.ac.rs/2020/05/14/upis-lica-sa-invaliditetom-na-sve-studijske-programe-i-godine-studija-u-skolskoj-20202021-godinu/

 

Управа Факултета