УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

y3

Архитектонски факултет Универзитета у Београду награђен је за једну од 75 глобално најбољих иновативних пракси изабраних од стране истакнутих експерата Zero Project мреже, као изузетан у пољу иновација, утицаја и потенцијала за дугорочан раст и успех у пољу инклузивног образовања

У периоду од 19.-21. фебруара 2020. године одржана је „Zero Project 2020“ глобална конференција у организацији Essl фондације, посвећена стварању света без препрека у складу са УН Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом. Zero Project конференције покренуте су 2016. године, и представаљају комуникативну платформу за размену глобално најиновативнијих и најефикаснијих решења проблема особа са инвалидитетом. Сваке године, они који стоје иза иновативних политика и пракси позвани су да представе своја решења пред широким скупом актера. Право учешћа на Zero Project конференцији се остварује кроз поступак номинације и евалуације у два круга гласања, а најбоље оцењене праксе и политике добијају глобално признање и подршку видљивости и укључивању у мрежу сродних институција.

Овогодишња „Zero Project 2020“ конференција била је посвећена иноватиним праксма и политикама у области инклузивног образовања и ИКТ подршке, са фокусом на достизање циља 4 одрживог развоја глобалне УН Агенде 2030.

Поднесено је 468 номинација из 106 земаља са свих континената, међу којима је била и номинација Архитектонског факултета – Универзитета у Београду за иновативну праксу у области иновативне дисеминације принципа универзалног дизајна у образовању архитеката и урбаниста, а које су спроведене у оквиру двогодишње  имплементације пројекта под називом „Стручна подршка развоја концепта – дизајн за све у Србији“, реализованим у оквиру споразума сарадње Универзитета у Београду – Архитектонски факултет, удружења „LIMITLESS“, а покровитељством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – сектор за заштиту особа са инвалидитетом. У оквиру номинације факултета приказане су активности и резултати наставног процеса на 5 предмета основних и мастер студија који су укључили тематику универзалног дизајна у тематски оквир истраживања школске 2018/2019 године, а које је похађало 90 студената под руководством 4 наставника – др Ксенија Лаловић, ванредни професор, др Ратка Чолић,доцент, др Владимир Михаилов, ванредни професор, др Иван Симић, доцент и 3 асистента –  Филип Петровић, Александра Ђорђевић и Јована Бугарски, Департмана за урбанизам.

Номинација Универзитета у Београду – Архитектонски факултет нашла се у скупу од 436 номинација за иновативне праксе образовања пристигле из 79 земаља, које је процењивало је 508 експерата из ове области, што је резултирало објављивањем ужег избора 169 иновативних пракси. После другог круга оцењивања у коме је учествовало више од 3000 експерата и донсиоца одлука мреже Zero Project програма издојено је 75 најбољих иновативних пракси које су награђене „Zero Project 2020“ признањем, међу којима је и Универзитет у Београду – Архитектонски факултет. Основни критеријуми за доделу награда су: иновативна снага друштвене иновације, постигнут ефекат, могућност развоја и даље примене на међународном нивоу. У име факултета, и целокупног тима наставника и сарадника награду су примили др Ксенија Лаловић, ванредни професор и Филип Петровић, асистент.

Током три дана конференција одржано је више од 30 сесија, укључујући презентације иновација и специјализованих форума, на којима се расправљало о многим подтемама инклузивног образовања. У оквиру сесије „Универзални дизајн у академском образовању архитеката“ представљена је иновативна пракса Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, заједно са праксама Универзитета у Ослу, Норвешка и Универзитета у Пунаму, Индија. У оквиру дискусије наглашен је значај увођења тема универзалног дизјана у академско образовање архитеката и урбаниста и потреба да се ова тематика укључи као део курикулума више предмета на различтим нивоима студија, као и у научна истраживања. Истакнуто је да презентоване праксе представљају јединствни случај у свету и кроз своја практична исуства отварају могућност даље примене у другим контекстима.

У току трајања конфренеције успоствањени су значајни контакти са другим академским институцијама, али и организацијама које делују у овој области. Посебно признање раду факултета стигло је од стrане представника амбасаде Републике Србије и тима за инклузију и социјално укључивање Владе Републике Србије који су присуствовали конференцији.

Публикација „Zero Project Report 2020 – Inclusive Education“ доступна је на линку https://20cxh614hon119kmcx49v25h-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/02/2020-Zero-Project-Report-Education-accessible.pdf, а презентације награђених радова https://conference.zeroproject.org/presentations-thursday-20th-february/.