UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

y3

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu nagrađen je za jednu od 75 globalno najboljih inovativnih praksi izabranih od strane istaknutih eksperata Zero Project mreže, kao izuzetan u polju inovacija, uticaja i potencijala za dugoročan rast i uspeh u polju inkluzivnog obrazovanja

U periodu od 19.-21. februara 2020. godine održana je „Zero Project 2020“ globalna konferencija u organizaciji Essl fondacije, posvećena stvaranju sveta bez prepreka u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Zero Project konferencije pokrenute su 2016. godine, i predstavaljaju komunikativnu platformu za razmenu globalno najinovativnijih i najefikasnijih rešenja problema osoba sa invaliditetom. Svake godine, oni koji stoje iza inovativnih politika i praksi pozvani su da predstave svoja rešenja pred širokim skupom aktera. Pravo učešća na Zero Project konferenciji se ostvaruje kroz postupak nominacije i evaluacije u dva kruga glasanja, a najbolje ocenjene prakse i politike dobijaju globalno priznanje i podršku vidljivosti i uključivanju u mrežu srodnih institucija.

Ovogodišnja „Zero Project 2020“ konferencija bila je posvećena inovatinim praksma i politikama u oblasti inkluzivnog obrazovanja i IKT podrške, sa fokusom na dostizanje cilja 4 održivog razvoja globalne UN Agende 2030.

Podneseno je 468 nominacija iz 106 zemalja sa svih kontinenata, među kojima je bila i nominacija Arhitektonskog fakulteta – Univerziteta u Beogradu za inovativnu praksu u oblasti inovativne diseminacije principa univerzalnog dizajna u obrazovanju arhitekata i urbanista, a koje su sprovedene u okviru dvogodišnje  implementacije projekta pod nazivom „Stručna podrška razvoja koncepta – dizajn za sve u Srbiji“, realizovanim u okviru sporazuma saradnje Univerziteta u Beogradu – Arhitektonski fakultet, udruženja „LIMITLESS“, a pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom. U okviru nominacije fakulteta prikazane su aktivnosti i rezultati nastavnog procesa na 5 predmeta osnovnih i master studija koji su uključili tematiku univerzalnog dizajna u tematski okvir istraživanja školske 2018/2019 godine, a koje je pohađalo 90 studenata pod rukovodstvom 4 nastavnika – dr Ksenija Lalović, vanredni profesor, dr Ratka Čolić,docent, dr Vladimir Mihailov, vanredni profesor, dr Ivan Simić, docent i 3 asistenta –  Filip Petrović, Aleksandra Đorđević i Jovana Bugarski, Departmana za urbanizam.

Nominacija Univerziteta u Beogradu – Arhitektonski fakultet našla se u skupu od 436 nominacija za inovativne prakse obrazovanja pristigle iz 79 zemalja, koje je procenjivalo je 508 eksperata iz ove oblasti, što je rezultiralo objavljivanjem užeg izbora 169 inovativnih praksi. Posle drugog kruga ocenjivanja u kome je učestvovalo više od 3000 eksperata i donsioca odluka mreže Zero Project programa izdojeno je 75 najboljih inovativnih praksi koje su nagrađene „Zero Project 2020“ priznanjem, među kojima je i Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet. Osnovni kriterijumi za dodelu nagrada su: inovativna snaga društvene inovacije, postignut efekat, mogućnost razvoja i dalje primene na međunarodnom nivou. U ime fakulteta, i celokupnog tima nastavnika i saradnika nagradu su primili dr Ksenija Lalović, vanredni profesor i Filip Petrović, asistent.

Tokom tri dana konferencija održano je više od 30 sesija, uključujući prezentacije inovacija i specijalizovanih foruma, na kojima se raspravljalo o mnogim podtemama inkluzivnog obrazovanja. U okviru sesije „Univerzalni dizajn u akademskom obrazovanju arhitekata“ predstavljena je inovativna praksa Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, zajedno sa praksama Univerziteta u Oslu, Norveška i Univerziteta u Punamu, Indija. U okviru diskusije naglašen je značaj uvođenja tema univerzalnog dizjana u akademsko obrazovanje arhitekata i urbanista i potreba da se ova tematika uključi kao deo kurikuluma više predmeta na različtim nivoima studija, kao i u naučna istraživanja. Istaknuto je da prezentovane prakse predstavljaju jedinstvni slučaj u svetu i kroz svoja praktična isustva otvaraju mogućnost dalje primene u drugim kontekstima.

U toku trajanja konfrenecije uspostvanjeni su značajni kontakti sa drugim akademskim institucijama, ali i organizacijama koje deluju u ovoj oblasti. Posebno priznanje radu fakulteta stiglo je od strane predstavnika ambasade Republike Srbije i tima za inkluziju i socijalno uključivanje Vlade Republike Srbije koji su prisustvovali konferenciji.

Publikacija „Zero Project Report 2020 – Inclusive Education“ dostupna je na linku https://20cxh614hon119kmcx49v25h-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/02/2020-Zero-Project-Report-Education-accessible.pdf, a prezentacije nagrađenih radova https://conference.zeroproject.org/presentations-thursday-20th-february/.