УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

27/11/2019

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат и Сажетак реферата Комисије за избор наставника за ужу научну област: Архитектонске конструкцијестављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Наташа Ћуковић-Игњатовић, дипл.инж.арх, изабере у звање ванредног професора, на Департману за архитектонске технологије, за наведену област.

Реферат и Сажетак реферата Комисије налази се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Наташа Ћуковић-Игњатовић,  дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Наташа Ћуковић-Игњатовић,  дипл.инж.арх.