УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

10/10/2019

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат Комисије за избор сарадника за ужу научну област: Архитектонско конструктертсво и конструктивни системи, ставља на увид јавности.

Комисија предлаже да се др Ружа Окрајнов-Бајић, дипл. грађ. инж., изабере у звање асистента са докторатом, на Департману за архитектонске технологије, за наведену област. Реферат Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање асистента на Департману за архитектонске технологије: др Ружа Окрајнов-Бајић, дипл. грађ. инж.