УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

22/06/2019

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом “Културни и креативни кластери у функцији урбане обнове малих општина, на примеру општине Голубац” Весне Томић, дипл.инж.арх. доступне јавности у електронској верзији на интернет страници, а у штампаном облику у библиотеци факултета, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: “Културни и креативни кластери у функцији урбане обнове малих општина, на примеру општине Голубац” Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: “Културни и креативни кластери у функцији урбане обнове малих општина, на примеру општине Голубац”