УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201819_reklama-MAS_800x600

ОБАВЕШТЕЊЕ (29.09.2018)
201819_Упис студената I година МАС – сви студијски програми – ПРЕСЕК ДРУГИ ДАН
С обзиром да су прозвани сви кандидати са ранг листа на свим студијским програмима, у недељу, 30.9.2018. године, неће бити прозивке.

ОБАВЕШТЕЊЕ (28.09.2018)
201819_Упис студената I година МАС – сви студијски програми – ПРЕСЕК ПРВИ ДАН
Субота, 29.9.2018. године, у 9 сати, прозивање кандидата за попуну квоте за буџет, амфитеатар Архитектонског факултета. Након завршене прозивке за попуну буџетских места, наставља се прозивање кандидата за попуну квоте за самофинансирајуће студенте, амфитеатар Архитектонског факултета. Упис после прозивке у сали 217.

Динамика уписа

Петак, 28. септембар 2018. године – УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА, на сва три студијска програма МАС – Архитектура, Интегрални урбанизам и Унутрашња архитектура

Прозивање кандидата, амфитеатар Архитектонског факултета у 9.00 сати. Упис после прозивке у сали 217 (студентска служба).

В А Ж Н О !!!!

 • Прозивка се врши редом:
  – МАС Архитектура,
  – МАС Интегрални урбанизам и
  – МАС Унутрашња архитектура
 • Моле се СВИ кандидати који су се пријавили за одређени студијски програм, који су рангирани у оквиру квоте за буџетске студенте на сва три студијска програма (МАС Архитектура – првих 118 места на коначној ранг листи, МАС Интегрални урбанизам – првих 21 места на коначној ранг листи и МАС Унутрашња архитектура – првих 21 места на коначној ранг листи), да се у назначеном термину појаве у амфитеатру Архитектонског факултета, како би били у прилици да се упишу на жељени модул, када буду прозвани.
 • Уколико кандидат није присутан када га прозову, НАСТАВЉА СЕ СА ПРОЗИВАЊЕМ СЛЕДЕЋЕГ КАНДИДАТА по редоследу на ранг листи до одобрене квоте за буџетске студенте на сва три студијска програма.
 • Ако кандидат закасни и дође на прозивку након што је прозван, ОДМАХ мора да се јави комисији у амфитеатру и МОЋИ ЋЕ ДА УПИШЕ САМО МОДУЛ НА КОМЕ ЈЕ ПРЕОСТАЛО МЕСТА ЗА УПИС.
 • Ако кандидат жели да се упише на два студијска програма, други уписује у статусу самофинансирајућег студента и ОБАВЕЗАН ЈЕ да се јави Комисији за спровођење уписа у суботу 29.09.2018. године пре почетка прозивке у амфитеатру Архитектонског факултета.

МАС – Архитектура

У 9 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, врши се прозивање по редоследу на Ранг листи МАС – Архитектура, за кандидате који су стекли право на упис на мастер академске студије – Архитектура, до одобрене квоте од 118 буџетских места на сва четири модула и то: 75 места на модулу Архитектура, 11 места на модулу Урбанизам, 21 место на модулу Архитектонске технологије и 11 места на модулу Архитектонско конструктерство.

Кандидат, приликом прозивке, бира на који модул се уписује тако што добија картицу са ознаком модула на који се уписује и са којом одлази у салу 217 са свом потребном документацијом за упис.

Кандидат може изабрати било који модул на коме је у тренутку прозивке остало слободних места.

Кандидат који је прозван може добровољно изабрати и да се уместо у статусу буџетског студента, упише у статусу самофинансирајућег студента, уколико су сва буџетска места на жељеном модулу попуњена. У том случају, приликом прозивке, кандидат потписује изјаву о одустајању од буџетског статуса и на даље се третира као самофинансирајући студент па се као такав МОРА ПОЈАВИТИ У СУБОТУ на прозивци за самофинансирајуће студенте.

МАС – Интегрални урбанизам

Након завршене прозивке за МАС Архитектура, у амфитеатру Архитектонског факултета, врши се прозивање за кандидате који су стекли право на упис на мастер академске студије – Интегрални урбанизам, до одобрене квоте од 21 буџетског места.

МАС – Унутрашња архитектура

Након завршене прозивке за МАС Интегрални урбанизам, у амфитеатру Архитектонског факултета, врши се прозивање за кандидате који су стекли право на упис на мастер академске студије – Унутрашња архитектура, до одобрене квоте од 21 буџетског места.


Субота, 29. септембар 2018. године – упис до попуне квоте за буџет (уколико је после првог дана остало слободних места) и квоте за самофинансирајуће студенте, на сва три студијска програма МАС – Архитектура, Интегрални урбанизам и Унутрашња архитектура.

Прозивање кандидата за попуну квоте за буџет, амфитеатар Архитектонског факултета у 9 сати, Прозивање кандидата за попуну квоте за самофинансирајуће студенте, амфитеатар Архитектонског факултета, након завршене прозивке за попуну буџетских места. Упис после прозивке у сали 217.

В А Ж Н О !!!!

 • Прозивка се врши редом:
  – МАС Архитектура,
  – МАС Интегрални урбанизам и
  – МАС Унутрашња архитектура.
 • Моле се СВИ кандидати који су се пријавили за одређени студијски програм, БЕЗ ОБЗИРА на постигнути ранг, да се у назначеном термину појаве у амфитеатру АФ, како би били у прилици да се упишу на жељени модул, у случају да буду прозвани.
 • У 9 сати почиње прозивање кандидата за МАС Архитектура до попуне квоте за буџетске студенте (118 места), почевши од најбоље рангираног неуписаног кандидата са коначне ранг листе МАС Архитектура, уколико је после првог дана остало празних места.
 • Након попуне буџетских места на МАС Архитектура, почиње прозивање кандидата за МАС Интегрални урбанизам до попуне квоте за буџетске студенте (21 место), почевши од најбоље рангираног не уписаног кандидата са коначне ранг листе МАС Интегрални урбанизам, уколико је после првог дана остало празних места.
 • Након попуне буџетских места на МАС Интегрални урбанизам, почиње прозивање кандидата за МАС Унутрашња архитектура до попуне квоте за буџетске студенте (21 место), почевши од најбоље рангираног не уписаног кандидата са коначне ранг листе МАС Унутрашња архитектура, уколико је после првог дана остало празних места.
 • Процедура прозивке и уписа за буџетска места је иста као првог дана уписа.
 • Уколико кандидат није присутан када га прозову, НАСТАВЉА СЕ СА ПРОЗИВАЊЕМ СЛЕДЕЋЕГ КАНДИДАТА по редоследу на ранг листи.
 • Ако кандидат закасни и дође на прозивку након што је прозван, ОДМАХ мора да се јави комисији у амфитеатру и МОЋИ ЋЕ ДА УПИШЕ САМО МОДУЛ НА КОМЕ ЈЕ ПРЕОСТАЛО МЕСТА ЗА УПИС.
 • Након завршене процедуре за попуну квоте за буџетска места, вршиће се прозивка за попуну самофинансирајућих места за сва три студијска програма и то редом за МАС Архитектура, МАС Интегрални урбанизам и МАС Унутрашња архитектура.
 • Прозивка за МАС – Архитектура самофинансирање, врши се прозивањем по редоследу са коначне Ранг листе МАС – Архитектура почевши од најбоље рангираног неуписаног кандидата, до попуне 58 самофинансирајућих места на сва четири модула и то: 37 места на модулу Архитектура, 5 места на модулу Урбанизам, 11 места на модулу Архитектонске технологије и 5 места на модулу Архитектонско конструктерство.
 • Кандидат, приликом прозивке, бира на који модул се уписује тако што добија картицу са ознаком модула на који се уписује и са којом одлази у салу 217 са свом потребном документацијом за упис.
 • Кандидат може изабрати било који модул на коме је у тренутку прозивке остало слободних места.
 • Прозивка за МАС – Интегрални урбанизам самофинансирање, врши се прозивањем по редоследу са коначне Ранг листе МАС – Интегрални урбанизам почевши од најбоље рангираног неуписаног кандидата, до попуне 11 самофинансирајућих места.
 • Прозивка за МАС – Унутрашња архитектура самофинансирање, врши се прозивањем по редоследу са коначне Ранг листе МАС – Унутрашња архитектура почевши од најбоље рангираног неуписаног кандидата, до попуне 11 самофинансирајућих места.
 • Ако кандидат закасни и дође на прозивку након што је прозван, ОДМАХ мора да се јави комисији у амфитеатру и МОЋИ ЋЕ ДА УПИШЕ САМО МОДУЛ НА КОМЕ ЈЕ ПРЕОСТАЛО МЕСТА ЗА УПИС.

Уколико се у суботу 29.09.2018. године, не попуне сва расположива места на свим студијским програмима, у недељу 30.09.2018. године у 10 сати у амфитеатру Архитектонског факултета, вршиће се прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи, до попуњавања квоте за упис на свим студијским програмима.

Уколико се ни тада не попуне сва расположива места, биће благовремено расписан други круг пријема за све студијаске програме на којима је остало непопуњених места.

НАПОМЕНА:
Након одржаног уписа, у петак, 28.9.2018. године и у суботу, 29.9.2018. године биће објављен број уписаних кандитата и број слободних места на свим студијским програмима.