УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Позивамо вас на предавање BEXEL Consulting-а:
Интегрисано управљање грађевинским пројектима применом BIM технологије
22. мај 2018. 12.15-14.00h
Архитектонски факултет, сала 235

Bexel Consulting, члан buildingSMART International и члан техничког комитета CIFE центра Stanford универзитета, одржаће предавање о интегрисаном приступу у управљању пројектима применом BIM технологије. Презентација ће обухватити примену BIM технологије у свим фазама пројекта, и израду BIM резултата коришћењем софтвера BEXEL Manager, почевши од фазе израде пројекта и контроле квалитета пројектне документације, израде предмера и предрачуна радова и спровођења тендерског процеса, управљање набавкама материјала, 4D и 5D планирања у BIM окружењу као и праћења фазе реализације инвестиционих пројеката применом BIM технологија.

У оквиру студије случаја конкретног пројекта биће истакнути различити изазови, проблеми и њихова решења, као и 3D, 4D, 5D, 6D BIM процеси и њима остварене предности за конкретан пројекат. Такође, биће представљени и глобални трендови интегрисаног управљања грађевинским пројектима, отворени BIM приступ и стање стандардизације на светском нивоу уз посебан осврт на стање у Европској Унији.

2018_Bexel-Consulting_predavanje