УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

19/05/2018

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом ”Улога архитектонског цртежа у динамици поделе стамбеног простора” Анђелке Бнин-Бнински, маст.инж.арх. доступне јавности у електронској верзији на интернет страници, а у штампаном облику у канцеларији 204, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: „Улога архитектонског цртежа у динамици поделе стамбеног простора“ Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: „Улога архитектонског цртежа у динамици поделе стамбеног простора“