УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Protivpozarni_aparati

У складу са законском обавезом – правни основ чл. 53 Закона о заштити од пожара (Службени гласник РС, бр. 111/2009 и 20/2015) извршиће се

ОБУКА И ПРОВЕРА ЗНАЊА СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Неоправдано одсуство обуци и провери знања из области заштите од пожара повлачи дисциплинску одговорност запосленог, као и упућивање запосленог да се о свом тршку обучи и провери знање из области заштите од пожара у добровољном ватрогасном друштву на територији општине становања.

За оправдано одсуство у заказаном термину, запослени ће бити упућени на обуку, а накнадна провера знања ће се извршити у новом термину.

Предметну обуку ће извршити стручно лице одговорно за заштиту од пожара на Електротехничком факултету у Београду, Мр Неџад Хаџиефендић, док ће члан Комисије за проверу знања бити одговрно лице за заштиту од пожара на Архитектонском факултету Кузмановић Обрад.

Термин обуке и провере знања свих запослених на Архитектонском факултету у Београду је: понедељак, 04. децембар 2017. године, од 12.00 до 13.00 часова у амфитеатру.