УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2017_26-Salon-urbanizma_Nis

26. Међународни Салон урбанизма одржаће се од 08-15. новембра 2017. године у Нишу, у Официрском дому. Организатор 26. Међународног Салона урбанизма је Удружење урбаниста Србије (УУС).

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација. Целокупна или делимична поставка Салона презентује се у градовима покровитељима и другим градовима у земљи и иностранству.

Учесници Салона могу бити чланови Удружења урбаниста Србије и заинтересоване организације и појединци са подручја Републике Србије, Републике Српске и иностранства.

Организатор: Удружење урбаниста Србије
Реализатори Салона: Удружење урбаниста Србије, ЈП Завод за урбанизам Ниш и Друштво урбаниста Ниша
Главни Покровитељ: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Град Ниш
Подршка: Инжењерска Комора Србије


Повезани текстови:
Публикација: Одржи град: дизајн и одрживи развој за паметније и еколошки здраве заједнице
Награде 25. Међународног Салона урбанизма у Сремској Митровици
Конкурс за учешће: 25. Међународни Салон урбанизма у Сремској Митровици (08-12. новембар 2016)


26. Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:
01. Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене
02. Прoстoрни плaнoви градова и општина
03. Гeнeрaлни урбанистички планови
04. Планови генералне регулације
05. Плaнoви детаљне рeгулaциje
06. Урбaнистички прojeкти и рeaлизaциje
07. Кoнкурси
08. Истрaживaњa и студиje из области просторног и урбанистичког планирања
09. Заштита амбијенталног и градитељског наслеђа кроз студије, истраживања и пројекте
10. Заштита природе и животне средине кроз студије, истраживања и пројекте
11. Пејзажна архитектура кроз студије, истраживања и пројекте
12. Дигиталне технике, дизајн и продукција у урбанизму и архитектури; медијска презентација урбанизма и архитектуре
13. Публикaциje
14. Студeнтски рaдoви

Котизације на Салону урбанизма:
За један рад на једном плакату (предузећа) – 100 евра
За један рад на једном плакату (појединци) – 50 евра
За публикацију (књигу), без паноа – 30 евра
За студентски рад на једном плакату – без котизације

Уплата се врши у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије (НБС). Право на даљи избор имаће само благовремено приспели радови са доказом о уплаћеној котизацији до 25. октобра 2017.године. Котизације за радове уплаћију се на текући рачун Удружења урбаниста Србије.

Рoк за приjaву и дoстaвљaње рaдoвa је 25. oктoбaр 2017. гoдинe.


Контакт: УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ / УУС
Ул. Кнеза Милоша бр. 9/1, 11000 Београд, Србија
са назнаком “ЗА 26. САЛОН

Динарски текући рачун: 205-25985-24
Девизни текући рачун: 00-708-0003333.9

Телефон/факс: +381 (0)11 3347418
Мобилни телефон: +381 (0)63 8105864, +381 (0)69 1105864
Е-пошта: urbanist@eunet.rs / за пријаву рада
udruzenjeurb@gmail.com
jasna_maricevic@yahoo.com / пријава и опис рада на е-обрасцу, графички прилог

Званична веб страница: http://www.uus.org.rs/
Facebook страница: https://www.facebook.com/salonurbanizma

Све информације и пријаву за излагање рада на 26. Салону урбанизма можете наћи на следећим линковима:

26. Међународни салон урбанизма: РАСПИС КОНКУРСА 26. Међународни салон урбанизма: ПРИЈАВА РАДА