УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Измена (06.10.2017):
Пријаве се предају лично у уторак 10. октобра у кабинету 341а у 12.00 часова. Студенти ће при предаји рада имати кратак разговор са ментором. Сви чланови тима морају бити потписани на раду.

Архитектонски студентски конгрес
АСК 2017
Раскорак
Ниш, 30. октобар – 02. новембар 2017.

Архитектонски факултет у Београду у сарадњи са Студентским парламентом Архитектонског факултета позива студенте да узму учешће на отвореном конкурсу за представнике Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на 15. Архитектонском студентском конгресу који се ове године одржава у Нишу од 30. октобра до 02. новембра 2017. године.

О АСК-у
Архитектонски студентски конгрес (АСК) је годишње окупљање студената архитектуре са простора некадашње Југославије које се традиционално одржава од 2002.године. Основни циљ Архитектонског студентског конгреса је сарадња, учествовање, повезивање као и размена знања и искустава студената и предавача факултета за архитектуру, из држава некадашње СФРЈ. Традиција овог научно-стручног окупљања започета је у Љубљани, а након 8 година враћа се у Ниш.

Велика вредност АСК-а је одигравање кључне улоге у неговању контаката између студената са југословенског културног подручја. Свака делегација, састављена од студената и ментора, представља свој факултет тј. град, а не државу. АСК пружа прилику новим генерацијама за сарадњу и размену знања са колегама из других држава са простора бивше СФРЈ, што представља његов најважнији аспект.


Повезани текстови:
Архитектонски студентски конгрес: АСК 2016, Сплит, 12-16. мај 2016.
Архитектонски студентски конгрес: АСК 2015
Конкурс за студенте-представнике Архитектонског факултета у Београду на АСК 2014


Тема АСК-а 2017 – задатак
“Раскорак”
Са различитим ‘раскорацима’ и ‘мимоилажењима’ сусрећемо се свакодневно. Раскорак између потреба и средстава, раскорак између идеја и реалности, раскорак између жеља и могућности… Сваки факултет архитектуре бави се специфичним темама и проблемима свог града. Намера овогодишњег АСК-а је да студенти одговором на тему једни другима приближе своје доживљаје локалне архитектуре и стварности. Бројне промене у економији наших држава, ратни сукоби, опоравак од истих, донели су нове изазове у архитектури и урбанизацији градова. Мноштво напушених објеката и индустријских комплекса оставило је трага на град и његово окружење. Обнова, ревитализација, конверзија ових целина, значајно би допринела напретку сваког града.

2017_ASK_01

Фото © СПАФ

Правила и услови конкурса
На конкурс се могу пријавити сви студенти Архитектонског факултета Универзитета у Београду, без обзира на степен и годину студија. Конкурс се ради у тиму који чине 3 до 6 студената. Студенти не морају бити са исте године, чак је и пожељно да буду са различитих година студија.

Пријава
За пријаву, потребно је предати постер који представља КОНЦЕПТ – виђење теме на формату 100x70cm, вертикално орјентисан, са подацима о тиму, уз текстуално објашњење рада до 1000 речи. Избор архитектонске технике је слободан (фотографија, цртеж, дијаграм, текст, колаж).

Од учесника се очекује да поставе концепт презентације факултета на задату тему Конгреса. Садржај рада може да укључује појединачне и групне радове студената током студија, као и радове са различитих радионица, семинара, студентских конкурса итд. Одабрани радови ће у другом кораку, кроз менторски рад бити уобличени у презентацију којом ће се студенти Архитектонског факултета Универзитета у Београду презентовати на АСК-у. Ментор студената са Архитектонског факултета у Београду током АСК-а биће доцент др Павле Стаменовић, д.и.а.

Пријаве се предају лично 09. октобра 2017. године у кабинету 341а у 12 часова.

Пријаве се предају лично у уторак 10. октобра у кабинету 341а у 12 часова. Студенти ће при предаји рада имати кратак разговор са ментором. Сви чланови тима морају бити потписани на раду.

Сва питања у вези теме АСК-а и конкурса можете послати на e-mail: askbeograd2017@gmail.com

НАПОМЕНА: Котизацију за студенте-представнике Архитектонског факултета у Београду плаћа факултет.

АСК 2017: ОТВОРЕНИ ПОЗИВ ЗА СТУДЕНТЕ АФУБ

2017_ASK_02

Фото © СПАФ