УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Приступно предавање

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сe бира у звање доцента за ужу уметничку област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру, у оквиру расписаног конкурса од 25. јуна 2017. године.

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу уметничку област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру, у саставу:

 • Зоран Лазовић, председник
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • др Ђорђе Стојановић, члан
  доцент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета и
 • Василије Милуновић, члан
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, у пензији;

заказује извођење приступног предавања, са темом:

Теоријски оквир нове праксе архитектуре у Србији (од 2000. године)

Приступно предавање одржаће кандидат др Гроздана Шишовић, дипл.инж.арх, дана 09. августа 2017. године, у сали 254, са почетком у 12,00 часова, у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

У Београду, 01. августа 2017. године

Председник Комисије
Зоран Лазовић, дипл.инж.арх.
редовни професор Архитектонског факултета у Београду