УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

02/06/2017

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат Комисије за избор наставника за ужу научну област: Технологије грађења, инсталације и менаџмент, ставља на увид јавности.

Комисија предлаже да се др Милан Радојевић, дипл.инж.арх, изабере у звање доцента, на Департману за архитектектонске технологије, за наведену област. Реферат Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Извештај Комисијe за избор у звање доцента на Департману за архитектонске технологије: др Милан Радојевић, дипл.инж.арх.