УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Избор: др Милош Аранђеловић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 02/06/2017
  Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор у научно звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Милош Аранђеловић, дипл.инж.арх, изабере у звање научни сарадник. Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.
 • Избор: др Милан Радојевић, дипл.инж.арх

  By Архитектонски факултет_Уредник on 02/06/2017
  Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Реферат Комисије за избор наставника за ужу научну област: Технологије грађења, инсталације и менаџмент, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Милан Радојевић, дипл.инж.арх, изабере у звање доцента, на Департману за архитектектонске технологије, за наведену област. Реферат Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.
 • Прва награда на VII Салону пејзажне архитектуре за три публикације завршних радова студената МАС Интегрални урбанизам

  By Архитектонски факултет on 02/06/2017
  / 31.05-30.06.2017, САНУ / На VII међународном Салону пејзажне архитектуре, које организује Удружење пејзажних архитеката Србије, ауторски тим у саставу ван. проф. др Марија Маруна, доц. др Данијела Миловановић Родић, доц. др Ратка Чолић, ван. проф. др Ксенија Лаловић је у категорији публикација добио Прву награду за „Публикације завршних радова три генерације студената Мастер академских студија Интегрални урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду“...