УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Приступно предавање 18.05.2017 (одложено на 19.05.2017): Инсталације водовода и канализације у савременим објектима и проблеми одржавања

ОБАВЕШТЕЊЕ (17.05.2017):
У име Комисије за припрему Реферата за избор наставника у звање доцента обавештавам заинтересоване да се јавно приступно предавање које ће одржати доц. др Милан Радојевић у оквиру конкурса расписаног 19. априла 2017. године за избор једног доцента за ужу научну област Технологија грађења, инсталације и менаџмент, одлаже због спречености члана Комисије да присуствује и биће одржано у петак, 19. маја 2017. године, на Архитектонском факултету у сали 200, са почетком у 9.00 сати.

Председник Комисије
Проф. др Лидија Ђокић

Обавештење о приступном предавању: Инсталације водовода и канализације у савременим објектима и проблеми одржавања

Приступно предавање

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који се бира у звање доцента за ужу научну област: Технологија грађења, инсталације и менаџмент на Департману за архитектонске технологије, у оквиру расписаног конкурса од 19. априла 2017. године.

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за припрему Реферата за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Технологија грађења, инсталације и менаџмент на Департману за архитектонске технологије, у саставу:

 • др Лидија Ђокић, председник
  редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • др Милош Гашић, члан
  доцент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета и
 • др Милош Станић, спољни члан
  ванредни професор Универзитета у Београду – Грађевинског факултета

заказује извођење приступног предавања, са темом:

Инсталације водовода и канализације у савременим објектима и проблеми одржавања.

Приступно предавање ће се одржати на Архитектонском факултету, у четвртак 18. маја 2017. године, у сали 200, са почетком у 14.00 сати. Кандидат др Милан Радојевић ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

У Београду, 09. маја 2017. године
Председник Комисије
др Лидија Ђокић, дипл. инж. арх.
редовни професор Архитектонског факултета у Београду