УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Конструктивни системи

Предмет:
ОАСА-36040 Конструктивни системи
ИАСА-36040 Конструктивни системи

Термин и распоред
Други колоквијум из предмета Конструктивни системи одржаће се у суботу, 27. маја 2017. године са почетком у 10.00 часова према следећем распореду:
сала 218 – ОАСА Прва смена – доц. др Јелена Милошевић
сала 219 – ОАСА Прва смена – асс. др Миодраг Грбић
сала 220 – ОАСА Друга смена – асс. др Миодраг Грбић
сала 221 – ОАСА Прва смена – асс. др Саша Ђорђевић
сала 222 – ОАСА Друга смена – асс. др Саша Ђорђевић
сала 223 – ОАСА Прва смена – асс. Неда Џомбић
сала 224 – ОАСА Друга смена – асс. Неда Џомбић
сала 226 – ОАСА Прва смена – асс. Дарко Павићевић
сала 227 – ОАСА Друга смена – асс. Дарко Павићевић
сала 228 – ОАСА Друга смена – доц. др Јелена Милошевић
сала 230 – ИАСА
сала 235 – ИАСА

Материја
Колоквијумом се проверава знање из следећих тематских јединица – типлогија конструктивних система:
• Конструктивни системи закривљених површи – љуске;
• Конструктивни системи равних површина – набори;
• Висеће конструкције.

Питања ће бити конципирана из материје која је била изложена на предавањима и материје која је обрађена у уџбенику – Миодраг Несторовић: Конструктивни системи: принципи конструисања и обликовања, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2007. на странама 73-136, 137-146, 191-238.

Питања ће обухватати различите аспекте приказа наведених типологија конструктивних система: развој, одлике, класификације, принципе конструисања и обликовања, примену у контексту архитектонског пројектовања и реализације.

Полагање
Колоквијум се полаже писано. На задата питања се одговара текстом и/или цртежом/скицом. Колоквијум се искључиво полаже на листовима задатка које ће поделити дежурни. На колоквијум је потребно понети прибор за писање и цртање као и индекс.

Трајање
Колоквијуму траје 90 минута.

Оцењивање
На колоквијуму је могуће остварити масимално 25 поена.

Из кабинета