УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Конструктивни системи

Предмет:
ОАСА-36040 Конструктивни системи
ИАСА-36040 Конструктивни системи

Термин
Први колоквијум из предмета Конструктивни системи одржаће се у среду, 12. априла 2017. године за студенте ОАСА у терминима и према распореду вежби, а за студенте ИАСА у салама 223 и 235 са почетком у 19.15 часова.

Материја
Колоквијумом се проверава знање из следећих тематских јединица – типологија конструктивних система:
• Гредни системи;
• Гредни роштиљи;
• Лучни системи;
• Оквирни системи;
• Тридимензионални системи;

Питања ће бити конципирана из материје која је била изложена на предавањима и материје која је обрађена у уџбенику – Миодраг Несторовић: Конструктивни системи: принципи конструисања и обликовања, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2007. на странама 13-72 и 147-174.

Питања ће обухватати различите аспекте приказа наведених типологија конструктивних система: развој, одлике, класификације, принципе конструисања и обликовања, примену у контексту архитектонског пројектовања и реализације.

Полагање
Колоквијум се полаже писано. На задата питања се одговара текстом и/или цртежом/скицом. Колоквијум се искључиво полаже на листовима задатка које ће поделити дежурни. На Колоквијум је потребно понети прибор за писање и цртање као и индекс.

Трајање
Колоквијуму траје 60 минута.

Оцењивање
На Колоквијуму је могуће остварити масимално 25 поена.

Из кабинета