UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina:
Konstruktivni sistemi

Predmet:
OASA-36040 Konstruktivni sistemi
IASA-36040 Konstruktivni sistemi

Termin
Prvi kolokvijum iz predmeta Konstruktivni sistemi održaće se u sredu, 12. aprila 2017. godine za studente OASA u terminima i prema rasporedu vežbi, a za studente IASA u salama 223 i 235 sa početkom u 19.15 časova.

Materija
Kolokvijumom se proverava znanje iz sledećih tematskih jedinica – tipologija konstruktivnih sistema:
• Gredni sistemi;
• Gredni roštilji;
• Lučni sistemi;
• Okvirni sistemi;
• Tridimenzionalni sistemi;

Pitanja će biti koncipirana iz materije koja je bila izložena na predavanjima i materije koja je obrađena u udžbeniku – Miodrag Nestorović: Konstruktivni sistemi: principi konstruisanja i oblikovanja, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007. na stranama 13-72 i 147-174.

Pitanja će obuhvatati različite aspekte prikaza navedenih tipologija konstruktivnih sistema: razvoj, odlike, klasifikacije, principe konstruisanja i oblikovanja, primenu u kontekstu arhitektonskog projektovanja i realizacije.

Polaganje
Kolokvijum se polaže pisano. Na zadata pitanja se odgovara tekstom i/ili crtežom/skicom. Kolokvijum se isključivo polaže na listovima zadatka koje će podeliti dežurni. Na Kolokvijum je potrebno poneti pribor za pisanje i crtanje kao i indeks.

Trajanje
Kolokvijumu traje 60 minuta.

Ocenjivanje
Na Kolokvijumu je moguće ostvariti masimalno 25 poena.

Iz kabineta