УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2015_ZaduzbinaAndrejevic_o

Задужбина Андрејевић из Београда отворила је 42. Конкурс за објављивање приређених докторских дисертација, магистарских теза, специјалистичких радова и научних студија и 17. Конкурс за објављивање приређених мастер радова. Конкурси су отворени до 26. децембра 2016. године.

Приређене и необјављене докторске дисертације Задужбина објављује у библиотеци “Dissertatio”, магистарске тезе у библиотеци “Academia” а специјалистичке радове у библиотеци “Specialis”. Радови могу бити из свих научних области и дисциплина.

Право предлагања имају: САНУ, струковне академије наука, универзитети, факултети, друге високошколске установе, научна друштва, институти, научне јединице, предузећа, установе, војне установе, друштвене и друге организације, физичка и правна лица, задужбинари и аутори.

Задужбина Андрејевић приређене и необјављене мастер радове из свих образовних области и дисциплина објавиће у библиотеци “Initium”.

Право предлагања имају факултети и друге високошколске установе које су овлашћене за организовање мастер студија и аутори.

Контакт

За пријаву на Конкурсе Задужбине и све остале информације молимо Вас да се јавите Задужбини сваког радног дана од 09.00 до 16.00 часова на телефоне: 011 386-2430, 240-1045, 240-3820.

Задужбина Андрејевић
Држићева 11, Београд
тел:
011-386-2430,
011-240-1045,
011-240-3820
email: zandrejevic@gmail.com
web: www.zandrejevic.rs