UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2015_ZaduzbinaAndrejevic_o

Zadužbina Andrejević iz Beograda otvorila je 42. Konkurs za objavljivanje priređenih doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih radova i naučnih studija i 17. Konkurs za objavljivanje priređenih master radova. Konkursi su otvoreni do 26. decembra 2016. godine.

Priređene i neobjavljene doktorske disertacije Zadužbina objavljuje u biblioteci “Dissertatio”, magistarske teze u biblioteci “Academia” a specijalističke radove u biblioteci “Specialis”. Radovi mogu biti iz svih naučnih oblasti i disciplina.

Pravo predlaganja imaju: SANU, strukovne akademije nauka, univerziteti, fakulteti, druge visokoškolske ustanove, naučna društva, instituti, naučne jedinice, preduzeća, ustanove, vojne ustanove, društvene i druge organizacije, fizička i pravna lica, zadužbinari i autori.

Zadužbina Andrejević priređene i neobjavljene master radove iz svih obrazovnih oblasti i disciplina objaviće u biblioteci “Initium”.

Pravo predlaganja imaju fakulteti i druge visokoškolske ustanove koje su ovlašćene za organizovanje master studija i autori.

Kontakt

Za prijavu na Konkurse Zadužbine i sve ostale informacije molimo Vas da se javite Zadužbini svakog radnog dana od 09.00 do 16.00 časova na telefone: 011 386-2430, 240-1045, 240-3820.

Zadužbina Andrejević
Držićeva 11, Beograd
tel:
011-386-2430,
011-240-1045,
011-240-3820
email: zandrejevic@gmail.com
web: www.zandrejevic.rs