УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Saint-Gobain-logo-2016

К О Н К У Р С
Идејно архитектонско-урбанистичко решење
СТАКЛЕНИ ПАВИЉОН
Saint-Gobain Glass павиљон

Обавештење
Конкурсни материјал је постављен на Арх.Портал, одакле можете да преузмете следеће фајлове:
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal: PP prezentacija
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal:katalozi_01-04 (od 11)
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal:katalozi_05-08 (od 11)
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal:katalozi_09-11 (od 11).

1. Предмет јавног Конкурса

У оквиру обележавања јубилеја 170 година високошколског образовања у архитектури и 350 година компаније Saint-Gobain Glass, Архитектонски факултет у Београду у сарадњи са Саинт Гобеин Грађевински производи Београд, организује студентски конкурс за израду идејног архитектонско-урбанистичког решења изложбеног простора са пратећим садржајима, у отвореној јавној парковској површини по избору у Београду.

Конкурсни рад мора бити урађен на основу Пројектног задатка.

Конкурсни рад мора да испуни услове предвиђене овим Конкурсом.
По врсти: Конкурс је општи, јавни
Према задатку: Конкурс је пројектни.
По облику: Конкурс је једностепени.
Према начину и предаји рада: Конкурс је анонимни.

2. Учесници Конкурса

На Конкурсу могу учествовати студенти Основних и Мастер академских студија Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Ауторски тимови могу имати максимално два члана.

3. Циљ Конкурса

Циљ Конкурса је избор најбољег Идејног архитектонско-урбанистичког решења изложбеног објекта и афирмисање архитектуре од стакла, користећи производни програм компаније Saint-Gobain Glass.

4. Конкурсни материјал и рокови

Конкурс је отворен од 29. новембра 2016. године до 26. децембра 2016. године у 14.00 часова.

Конкурс је објављвен на вебсајту Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Уводно објашњење пројектног задатка и презентација Саинт Гобеин, биће одржана 29.11.2016. од 14.00 – 16.00 часова у сали 254, Архитектонског факултета у Београду.

Конкурсни радови се предају непосредно у кабинету 350 Архитектонског факултета 26.12.2016. године 12.00 до 14.00 часова.

Учесници Конкурса могу постављати питања за време док је Конкурс отворен, путем е-маил адресе: jasna.cikic@arh.bg.ac.rs

Конкурсни радови пристигли након утврђеног рока за предају неће се узимати у разматрање.

Конкурсни Жири донеће одлуку о резултатима Конкурса до 20.01.2017. године. Сви учесници биће обавештени о резултатима Конкурса.

Отварање веб изложбе радова и додела награда одржаће се 23.01.2017. године у Свечаној сали Архитектонског факултета, соба 200 у 18.00 часова.

5. Критеријуми за оцењивање радова

Критеријуми за оцењивање радова су:
– архитектонско-обликовно решење;
– иновативна примена стакла као материјала;
– уклопљеност урбанистичког решења у постојеће окружење;
– испуњење пројектно-просторних и функционалних захтева.

6. Награде и откупи

Компанија Saint-Gobain Glass из Београда, обезбеђује три награде у следећим износима:
I награда…………………………….. 800- еура
II награда……………………………. 500- еура
III награда…………………………… 300- еура

Награђени радови постају власништво компаније Saint-Gobain Glass, која их може користити у целости или у појединостима, уз поштовање ауторских права учесника Конкурса. Предајом рада учесник Конкурса прихвата све пропозиције овог Конкурса.

7. Опрема конкурсног рада

Сваки конкурсни рад мора бити у посебном омоту, са шифром у углу омота и јасном назнаком “Конкурс”. Конкурсни рад мора имати списак свих прилога, а сви прилози конкурсног рада морају бити означени ауторском шифром.
Сви графички прилози су на формату 50/70 цм.
Уз конкурсни рад аутори су у обавези доставити и две непрозирне затворене коверте са јасном назнаком “Конкурс-не отварај” и то:
-коверту са назнаком “Идејно решење-графички/текстуални прилози”
-коверту са назнаком “Подаци о аутору”,
-ЦД са радом

8. Прилози за конкурсни рад

Као прилоге за израду конкурсног рада учесници Конкурса добијају следеће:
• Распис Конкурса
• Пројектни задатак

9. Садржај конкурсног рада

Учесници су обавезни да у оквиру Конкурса доставе следећу документацију:
Текстуални део:
• Образложење на макс. 1 куцаној страни, са табелом остварене бруто квадратуре по намени простора, у оквиру графичких прилога.

Графички део:
• Ситуациони приказ комплекса са ширим окружењем Р1:500 са циљем приказивања положаја новог објекта у урбаном ткиву и његових саобраћајних веза са окружењем као и односом према кључном просторном садржају локације +
• арх. идејно решење објекта (основе, пресеци, изгледи ) Р1:100 са циљем приказивања свих релевантних архитектонских карактеристика објекта +
• архитектонски детаљ фасаде Р 1:25 +
• тродимензионални прикази објекта са циљем приказивања просторно – обликовних особина објекта и његовог појавног облика у простору. +
• Прилози по избору аутора са циљем допунског афирмисања ауторског концепта.

10. Конкурсни Жири

Комисију конкурса чине:
Доцент др Јасна Чикић Товаровић, Архитектонски факултет
Доцент др Будимир Судимац, Архитектонски факултет
В. проф. Александру Вуја, Архитектонски факултет
Александар Грујић, Saint-Gobain Glass

Секретар комисије: асистент Никола Мацут, Архитектонски факултет

Секретар комисије ће пре почетка рада Жирија констатовати комплетност приспелих радова и њихову усклађеност са условима Конкурса. Радови који не испуњавају услове Конкурса или су стигли ван конкурсног рока неће се узети у разматрање.

11. Власничка права

Учесници Конкурса су сагласни да се њихови радови могу, јавно изложити у року од 30 дана након објављивања резултата Конкурса.
Власничка права награђених радова прелазе у власништво Saint-Gobain Glass, после исплате награда.

Своју сагласност на горе изнета власничка права аутор рада даје самим учешћем на Конкурсу.

Пројектни задатак

СТАКЛЕНИ ПАВИЉОН
Saint-Gobain Glass павиљон

• Локација
За локацију павиљона предвиђена је равна, отворена јавна парковска површина по избору у Београду, лако доступна и добро сагледива.

• Функција
Стаклени павиљон је изложбеног карактера са пратаћим садржајима. Изложбени простор прилагодити различитим уметничким форматима (штампани, видео или 3Д материјал). У оквиру павиљона дефинисати мањи простор за презентације, као и простор са угоститељским садржајем. Површина павиљона је 50-70м2; спратност П+галерија.

• Конструкција и материјали
Материјализација павиљона треба да буде инспирисана стаклима компаније Saint-Gobain Glass, која је једна од водећих произвођача стакла у свету и спонзор је овог конкурса. Потребно је информисати се о врстама и карактеристикама њхових производа на сајту http://www.saint-gobain-glass.com/, као би предложена решења била реална и могућа за извођење, а примена материјала афирмативна и оптимална.

Материјализација павиљона треба да нагласи суштинске архитектонске елементе – форму и функцију. Потребно је постићи универзални карактер павиљона, као приказ архитектуре ванвременског и ванпросторног концепта. Посебну пажњу посветити решењу стаклене фасаде и других елемената и склопова од стакла.

Пожељно је да је примарна конструкција објекта буде од стакла, а може бити и од другог материјала (челик или дрво).

НАПОМЕНА:
Студенти који похађају МАСА-11050-09: Изборни предмет 1 АТ- СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ и семинар МАСА-АТ 11011-04-Пројекат 04, учешћем на овом конкурсу испуњавају сегмент својих предиспитних обавеза.

https://www.saint-gobain.com/sites/sgcom.master/files/saint-gobain_350_future_sensations_en.pdf

https://www.saint-gobain.com/en/press/picture-library-350

КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

Обавештење
Конкурсни материјал је постављен на Арх.Портал, одакле можете да преузмете следеће фајлове:
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal: PP prezentacija
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal:katalozi_01-04 (od 11)
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal:katalozi_05-08 (od 11)
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal:katalozi_09-11 (od 11).

Sg-logo-2016_350god