УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

01/07/2016

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом ”Позиционирање архитекте у процесу пројектовања и реализације архитектуре по принципу ‘дигиталног ланца'” мр Слађане Марковић, дипл.инж.арх, доступне јавности у електронској верзији на интернет страници а у штампаном облику у соби 204 факултета, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: ”Позиционирање архитекте у процесу пројектовања и реализације архитектуре по принципу ‘дигиталног ланца'” Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: ”Позиционирање архитекте у процесу пројектовања и реализације архитектуре по принципу ‘дигиталног ланца'”