УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

2016_Rajacke_pivnice

Извор фотографијe: Конкурсна документација

Извор: Град Неготин
Неготин, 18. децембар 2015. године

ОПШТИНА НЕГОТИН У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “ЛИЧНИ СТАВОВИ –ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДЛУКЕ”
расписује

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС
за идејно урбанистичко-архитектонско решење Туристичко – информативног центра и њему припадајућих јавних површина у оквиру Комплекса Рајачких пивница.

1. Наручиоци

Назив и адреса наручиоца: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин
Врста наручиоца: Директни корисник буџетских средстава, локална самоуправа
Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs

Тип конкурса:

По врсти: ограничени – студентски
По задатку: идејни урбанистичко-архитектонски
По степену спровођења: двостепени
Према начину и предаји рада: анонимни

Предмет и задатак конкурса:

Предмет конкурса: идејно урбанистичко архитектонско решење за изградњу и уређење Туристичко – информативног центра и њему припадајуће јавне површине у комплексу Рајачких Пивница, у границама дефинисаним Планом Детаљне Регулације (ПДР) за неведени комплекс.

Задатак конкурса: избор најбољег идејно урбанистичко архитектонског решења за изградњу и уређење Туристичко – информативног центра и припадајуће јавне површине у комплексу Рајачких пивница, у границама дефинисаним Планом Детаљне Регулације за предметни комплекс.

Начин и рок за предају дизајна/пројекта:

Рок за предају дизајна/пројекта је 18. март 2016. године

Радови се предају у затвореном пакету са приложеним пописом документације.
Учесник, уз конкурсни рад, предаје и две запечаћене непровидне коверте:

 • Запечаћену коверту са ознаком АУТОР која садржи списак аутора са назначеним представником ауторског тима, и адресом за повраћај рада. Учесници могу бити студенти појединци или студентски ауторски тим са студентом овлашћеним за заступање.
 • Запечаћену коверту са ознаком ИЗЈАВЕ која садржи садржи две, шифром означене, изјаве: 1) „Изјава о прихватању услова конкурса и начина расподеле награда“ и 2) „Изјава о оригиналности приложених урбанистичко архитектонских решења“.

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају студенти Архитектонског факултета у Београду.

Критеријум за оцену дизајна:

Дизајн, односно пројекат се оцењује на основу следећих критеријума:

 • испуњеност конкурсних пропозиција: конкурсних услова и садржаја конкурсног рада
 • оригиналност, иновативност и савременост предложених урбанистичко-архитектонских решења
 • квалитет и флексибилност просторно-функционалног концепта
 • естетски квалитети предложених урбанистичко-архитектонских решења
 • одрживост предложених решења у контексту унапређења квалитета живота локалне заједнице села
  Рајац
 • одрживост предложених решења у контексту афирмације локалног културног идентитета, са
  посебним акцентом на специфичну регионалну културу вина
 • постигнути ниво заштите, очувања и унапређења културно историјског наслеђа и културног
  предела целине комплекса Рајачких Пивница
 • одрживост предложених решења у контексту потреба савременог туристичког информативног
  центра
 • примена принципа заштите животне средине и енергетске ефикасности
 • могућност фазне реализације

Имена чланова Жирија:

Жири конкурса је у следећем саставу:

 • Надица Васић, дипл.политиколог,зам.председника Општине Неготин (председник Жирија)
 • проф.др. Владан Ђокић, архитекта, Декан Архитектонског факултета у Београду, заменик председника Жирија
 • проф.др Рајко Корица, архитекта, Архитектонски факултет у Београду, члан Жирија
 • проф.др Дејан Миљковић, архитекта, Архитектонски факултет у Београду, члан Жирија
 • Бранислав Милић, спец. агро-економских наука, ГИЗ, члан Жирија
 • Валентина Николовска, дипл.инж.арх, Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин, члан Жирија
 • Душан Петровић, дипл.инж.шумарства, директор Туристичке Организације Неготин, члан Жирија
 • Босиљка Томашевић, дипл.инж.арх., Завод за заштиту споменика културе Београд, члан Жирија
 • Слађан Станисављевић, маш. техничар, Председник МЗ Рајац, члан Жирија
 • Маријана Ђорђевић, дипл.туризмолог, Канцеларија за локални економски развој, заменик члана Жирија

Одлука Жирија обавезује наручиоца.

Број и вредност награда:

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 5 радова, који одговарају пропозицијама конкурса, доделиће се две награде у виду IT опреме у укупној вредности од 2000 евра у динарској противредности на дан набавке опреме, на следећи начин:

 • Прва награда: /на основу директног гласања становништва на терену/:
  IT опрема у укупној вредности од 1500 евра у динарској противредности на дан набавке опреме
 • Друга награда: /на основу гласања на Facebook страници Канцеларије за локални економски развој/
  IT опрема у укупној вредности од 500 евра у динарској противредности на дан набавке опреме

Рок за доношење одлуке наручиоца: 16. април 2016. године

Контакт:

Маријана Ђорђевић
тел: 069/8482718
e-mail: marijana.djordjevic@negotin.rs