УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
KCB_Arh_u_kontekstu_top_o
KCB_latinica-crno

Културни центар Београда,
Галерија Артгет, Трг републике 5/I

Уторак, 17. новембар у 19.00 часова

АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ, циклус предавања
Заједничко опредељење АРХИТЕКТУРА
Учествују: Јелена Ивановић-Војводић, д.и.а, Горан Војводић, д.и.а и Веља Павловић, новинар

VojvodicIvanovic_Pavlovic
Учесници разговора: Горан Војводић, Јелена Ивановић-Војводић и Веља Павловић

Шесто у низу циклусa прeдaвaњa „Aрхитeктурa у кoнтeксту“ je прeдaвaњe „Заједничко опредељење АРХИТЕКТУРА”. У разговору учествују архитекте Јелена Ивановић-Војводић, Горан Војводић и новинар Веља Павловић.

Биро ВИА – Војводић Ивановић Архитекти, као заједничка пракса архитектонског пара Ивановић-Војводић настаје 2007. године када су обоје архитеката достигли пуну професионалну зрелост и остварење низа пројеката у земљи и иностранству. Рад овог бироа почива на дугогодишњем пројектантском и урбанистичком искуству његових оснивача, који своје утемељење траже у архитектури и урбанизму Београда, интернационалним искуствима у градњи објеката, промишљању концепта, контекста, односа функције и форме, инжењерској иновацији, али и у важном односу архитектонског детаља и целине објекта.

Посебан сегмент деловања овог бироа чини друштвено одговорни рад, пре свега усмерен ка едукацији младих и промоцији струке у целости. Радови који ће бити представљени на предавању су примери оваквог начина рада и кроз њих ће бити размотрена сва искуства струке.

Напомена: Предавање је вредновано са 5 бодова за пријављене учеснике, односно 10 бодова за предаваче који су чланови Коморе и увршћено у Програм обуке континуираног (перманентног) професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије из области Националног програма за 2015.годину.

Суорганизатор: Инжењерска комора Србије
Пријатељ серијала: New Cycle

VojvodicIvanovicArh_Bigovo_1
VojvodicIvanovicArh_Bigovo_2
Породична кућа за одмор у Бигову, Црна Гора | Фото © Биро ВИА

Породична кућа за одмор у Бигову (Црна Гора) налази се на парцели непосредно уз морску обалу. Објекат је пројектован и реализован у периоду 2014-2015.година. Позиција и окружење одредили су концепт решења. Архитектонска композиција комплекса је дефинисана диспозицијом саме локације, карактеристичном великом висинском разликом, типичном за Бигово, која је решена низом тераса, каскада и потпорних зидова. У обликовном смислу као задата ситуација појављују се прочеља потпорних зидова и фасаде постојећег објекта, који су сви обложени каменом. Пратећи принцип каскадног решавања простора и примењујући изворни начин грађења са различитим завршним обрадама и слогом зидања камена, као материјала овог поднебља, уз суптилно коришћење бетона, сигурном ауторском интервенцијом, постигнута је аутентичност локалног амбијента и уклапање у задати контекст.

С друге стране, као контра пункт постигнутој композицији, постављена је завршна етажа спрата. Она је пројектована тако да својом позицијом, обликом, димензијом и завршном обрадом постане знаковити акцент у односу на свеукупи архитектонски израз комплекса. Вешто коришћење простора као одговор на захтев инвеститора, смела завршна форма и употреба савремених материјала као контраст рустичним материјалима окружења дали су овом комплексу све квалитете који га сигурно сврставају у ред најуспешнијих интервенција у овом архитектонском жанру.

VojvodicIvanovicArh_Krunska_1
VojvodicIvanovicArh_Krunska_2
Стамбено пословни објекат на углу улицa Коче капетана и Крунске, Београд | Фото © Биро ВИА

Стамбено пословни објекат на углу улицa Коче Kапетана и Крунске (Београд), испројектован је и реализован у периоду од 2009-2012. године. Просторни контекст локације дефинисан је елегантним окружењем једне од најлепших стамбених улица Београда у којој доминирају градске виле из међуратног периода. Иако значајно различит по својој појавности, а делимично и функцији, овај маркатан објекат изразитог ауторског рукописа, пројектантски одговорно третира све захтеве постојећег контекста: задату величину и волумен, позицију на парцели, оријентацију ка улици. Како је у питању слободностојећи објекат на углу блока, посебна пажња је посвећена обликовању и комуникацији са постојећим окружењем. Сведеност форме и једноставност габарита објекта је наглашена покренутим волуменом завршне етаже – чиме је акцентована целокупна архитектонска композиција.

Бавећи се пројектом, изазов аутору није била сама реализација објекта, већ и намера да се савременим архитектонским вокабуларом реинтерпретира идеја, позиција и значење урбане виле и успостави активни дијалог у затеченом урбаном контексту централног градског језгра.

Биографије учесника

Јелена Ивановић Војводић (1962) дипломирала је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Њен професионални опус чини преко 30 реализованих објеката, ентеријера и планова, од којих су неки понели најважније струковне награде. Она је аутор и оснивач пројекта БИНА (Београдска интернационална недеља архитектуре) у организацији Друштва архитеката Београда и Културног центра Београда. Рад на Факултету за дизајн и уметности на Мегатренд универзитету започиње 2009. године као доцент, а тренутно је на позицији редовног професора и декана.

Горан Војводић (1959) дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Његов професионални ангажман обухвата пројектовање стамбених и резиденцијалних објеката, хотела, пословних и трговачких центара, спортских објеката различите намене, адаптација и реконструкција објеката, ентеријера приватних и јавних простора… и резултира значајним бројем реализованих објеката у земљи и иностранству. Награђиван (22 награде и признања) је за реализована дела у земљи и иностранству од стране Музеја примењених уметности, Салона архитектуре у Новом Саду, Савеза архитеката Србије, БПБ трофеја. Добитник је Борбине награде за архитектуру, Награде града Београда за архитектуру и урбанизам, као и Велике награде архитектуре Савеза архитеката за животно дело. Од 2014. ангажован као ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Биро ВИА – Војводић Ивановић Архитекти, настаје 2007. године као резултат спајања до тада независних професионалних каријера Јелене Ивановић Војводић и Горана Војводића. Делатност бироа обухвата архитектонско пројектовање објеката различите намене, реконструкције постојећих објеката, ентеријара и сл. Биро ВИА одликује савремен архитектонски израз, како у обликовном и функционалном смислу тако и у области примењених материјала и технологија.

Веља Павловић, дипломирао журналистику на ФПН-у у Београду. Од 1978. године ради као новинар, а касније и као уредник културног програма Студија Б. Своје чланке је објављивао у многим новинама и часописима: Политика, Илустрована политика, Нин, Време, Жица, Магазин ИQ, Монитор, Рок, Политикин забавник, Пробисвет, Православље. Најпознатије ауторске емисије: радио-магазин Култура на раскршћу (1984); ТВ магазин Културни календар (1990); научно-популарни ТВ магазин Ко-ста-како (1991); ТВ ток-шоу „Ниво 23“, „Ниво политика“; путописне ТВ серије „Американски Срби“, „Духовници“; ТВ портрети урбаних хероја „Незаштићени сведок“. Добитник је више награда: Народног музеја у Београду (1987), Златна значка Културно-просветне заједнице Србије (1991). Део његовог серијала „Духовници“ 1994. године објављен је на DVD-ју. Гостујући је предавач на Факултету политичких наука у Београду и члан програмског савета Одсека за журналистику на ФПН-у (од 2001).