UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Razgovor: Arhitektura u kontekstu – Biro VIA: Vojvodić Ivanović Arhitekti i Velja Pavlović

KCB_Arh_u_kontekstu_top_o
KCB_latinica-crno

Kulturni centar Beograda,
Galerija Artget, Trg republike 5/I

Utorak, 17. novembar u 19.00 časova

ARHITEKTURA U KONTEKSTU, ciklus predavanja
Zajedničko opredeljenje ARHITEKTURA
Učestvuju: Jelena Ivanović-Vojvodić, d.i.a, Goran Vojvodić, d.i.a i Velja Pavlović, novinar

VojvodicIvanovic_Pavlovic
Učesnici razgovora: Goran Vojvodić, Jelena Ivanović-Vojvodić i Velja Pavlović

Šesto u nizu ciklusa predavanja „Arhitektura u kontekstu“ je predavanje „Zajedničko opredeljenje ARHITEKTURA”. U razgovoru učestvuju arhitekte Jelena Ivanović-Vojvodić, Goran Vojvodić i novinar Velja Pavlović.

Biro VIA – Vojvodić Ivanović Arhitekti, kao zajednička praksa arhitektonskog para Ivanović-Vojvodić nastaje 2007. godine kada su oboje arhitekata dostigli punu profesionalnu zrelost i ostvarenje niza projekata u zemlji i inostranstvu. Rad ovog biroa počiva na dugogodišnjem projektantskom i urbanističkom iskustvu njegovih osnivača, koji svoje utemeljenje traže u arhitekturi i urbanizmu Beograda, internacionalnim iskustvima u gradnji objekata, promišljanju koncepta, konteksta, odnosa funkcije i forme, inženjerskoj inovaciji, ali i u važnom odnosu arhitektonskog detalja i celine objekta.

Poseban segment delovanja ovog biroa čini društveno odgovorni rad, pre svega usmeren ka edukaciji mladih i promociji struke u celosti. Radovi koji će biti predstavljeni na predavanju su primeri ovakvog načina rada i kroz njih će biti razmotrena sva iskustva struke.

Napomena: Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015.godinu.

Suorganizator: Inženjerska komora Srbije
Prijatelj serijala: New Cycle

VojvodicIvanovicArh_Bigovo_1
VojvodicIvanovicArh_Bigovo_2
Porodična kuća za odmor u Bigovu, Crna Gora | Foto © Biro VIA

Porodična kuća za odmor u Bigovu (Crna Gora) nalazi se na parceli neposredno uz morsku obalu. Objekat je projektovan i realizovan u periodu 2014-2015.godina. Pozicija i okruženje odredili su koncept rešenja. Arhitektonska kompozicija kompleksa je definisana dispozicijom same lokacije, karakterističnom velikom visinskom razlikom, tipičnom za Bigovo, koja je rešena nizom terasa, kaskada i potpornih zidova. U oblikovnom smislu kao zadata situacija pojavljuju se pročelja potpornih zidova i fasade postojećeg objekta, koji su svi obloženi kamenom. Prateći princip kaskadnog rešavanja prostora i primenjujući izvorni način građenja sa različitim završnim obradama i slogom zidanja kamena, kao materijala ovog podneblja, uz suptilno korišćenje betona, sigurnom autorskom intervencijom, postignuta je autentičnost lokalnog ambijenta i uklapanje u zadati kontekst.

S druge strane, kao kontra punkt postignutoj kompoziciji, postavljena je završna etaža sprata. Ona je projektovana tako da svojom pozicijom, oblikom, dimenzijom i završnom obradom postane znakoviti akcent u odnosu na sveukupi arhitektonski izraz kompleksa. Vešto korišćenje prostora kao odgovor na zahtev investitora, smela završna forma i upotreba savremenih materijala kao kontrast rustičnim materijalima okruženja dali su ovom kompleksu sve kvalitete koji ga sigurno svrstavaju u red najuspešnijih intervencija u ovom arhitektonskom žanru.

VojvodicIvanovicArh_Krunska_1
VojvodicIvanovicArh_Krunska_2
Stambeno poslovni objekat na uglu ulica Koče kapetana i Krunske, Beograd | Foto © Biro VIA

Stambeno poslovni objekat na uglu ulica Koče Kapetana i Krunske (Beograd), isprojektovan je i realizovan u periodu od 2009-2012. godine. Prostorni kontekst lokacije definisan je elegantnim okruženjem jedne od najlepših stambenih ulica Beograda u kojoj dominiraju gradske vile iz međuratnog perioda. Iako značajno različit po svojoj pojavnosti, a delimično i funkciji, ovaj markatan objekat izrazitog autorskog rukopisa, projektantski odgovorno tretira sve zahteve postojećeg konteksta: zadatu veličinu i volumen, poziciju na parceli, orijentaciju ka ulici. Kako je u pitanju slobodnostojeći objekat na uglu bloka, posebna pažnja je posvećena oblikovanju i komunikaciji sa postojećim okruženjem. Svedenost forme i jednostavnost gabarita objekta je naglašena pokrenutim volumenom završne etaže – čime je akcentovana celokupna arhitektonska kompozicija.

Baveći se projektom, izazov autoru nije bila sama realizacija objekta, već i namera da se savremenim arhitektonskim vokabularom reinterpretira ideja, pozicija i značenje urbane vile i uspostavi aktivni dijalog u zatečenom urbanom kontekstu centralnog gradskog jezgra.

Biografije učesnika

Jelena Ivanović Vojvodić (1962) diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njen profesionalni opus čini preko 30 realizovanih objekata, enterijera i planova, od kojih su neki poneli najvažnije strukovne nagrade. Ona je autor i osnivač projekta BINA (Beogradska internacionalna nedelja arhitekture) u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda. Rad na Fakultetu za dizajn i umetnosti na Megatrend univerzitetu započinje 2009. godine kao docent, a trenutno je na poziciji redovnog profesora i dekana.

Goran Vojvodić (1959) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njegov profesionalni angažman obuhvata projektovanje stambenih i rezidencijalnih objekata, hotela, poslovnih i trgovačkih centara, sportskih objekata različite namene, adaptacija i rekonstrukcija objekata, enterijera privatnih i javnih prostora… i rezultira značajnim brojem realizovanih objekata u zemlji i inostranstvu. Nagrađivan (22 nagrade i priznanja) je za realizovana dela u zemlji i inostranstvu od strane Muzeja primenjenih umetnosti, Salona arhitekture u Novom Sadu, Saveza arhitekata Srbije, BPB trofeja. Dobitnik je Borbine nagrade za arhitekturu, Nagrade grada Beograda za arhitekturu i urbanizam, kao i Velike nagrade arhitekture Saveza arhitekata za životno delo. Od 2014. angažovan kao vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Biro VIA – Vojvodić Ivanović Arhitekti, nastaje 2007. godine kao rezultat spajanja do tada nezavisnih profesionalnih karijera Jelene Ivanović Vojvodić i Gorana Vojvodića. Delatnost biroa obuhvata arhitektonsko projektovanje objekata različite namene, rekonstrukcije postojećih objekata, enterijara i sl. Biro VIA odlikuje savremen arhitektonski izraz, kako u oblikovnom i funkcionalnom smislu tako i u oblasti primenjenih materijala i tehnologija.

Velja Pavlović, diplomirao žurnalistiku na FPN-u u Beogradu. Od 1978. godine radi kao novinar, a kasnije i kao urednik kulturnog programa Studija B. Svoje članke je objavljivao u mnogim novinama i časopisima: Politika, Ilustrovana politika, Nin, Vreme, Žica, Magazin IQ, Monitor, Rok, Politikin zabavnik, Probisvet, Pravoslavlje. Najpoznatije autorske emisije: radio-magazin Kultura na raskršću (1984); TV magazin Kulturni kalendar (1990); naučno-popularni TV magazin Ko-sta-kako (1991); TV tok-šou „Nivo 23“, „Nivo politika“; putopisne TV serije „Amerikanski Srbi“, „Duhovnici“; TV portreti urbanih heroja „Nezaštićeni svedok“. Dobitnik je više nagrada: Narodnog muzeja u Beogradu (1987), Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije (1991). Deo njegovog serijala „Duhovnici“ 1994. godine objavljen je na DVD-ju. Gostujući je predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i član programskog saveta Odseka za žurnalistiku na FPN-u (od 2001).

2