УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Часопис Профил (PROFILE No.15/2015)

У најновијем броју немачког часописа за архитектуру Профил (PROFILE бр.15/2015), објављен је приказ радова наших студената Милана Пејчиновића, Тамаре Илић и Предрага Миловановића.

Тема броја је Тимски рад (Teamwork), где су на странама 66. и 67. приказани радови наших студената и текст под насловом Нова знања у пракси: Студентски пројекти на Schüco параметарском систему (Putting New Knowledge into Practice: Student projects on the Schüco parametric System), аутор текста: Britta Rohlfing, који директно говори о Schüco параметарском систему, сарадњи нашег факултета и немачке компаније Schüco, односно о резултатима насталим у оквиру изборног предмета доцента др Мирјане Деветаковић-Радојевић.

2015_Schuco_Milan_Pejcinovic_a
Рад студента Милана Пејчиновића

У оквиру Курса 17.2. – Изборни предмет 2: Параметарско моделовање, на Архитектонском факултету у Београду, група студената III године Основних академских студија архитектуре упознала се са Schüco параметарским системом пред сам крај пролећног семестра 2014/15. године. Студенти су добили задатак да испројектују параметризовану фасаду која би се уклопила у њихов актуелни студио пројекат.

Schüco параметарски систем представља искорак параметарског дизајна у процесу архитектонског пројектовања. Нуди техничко решење довољно флексибилно да одговори на намере пројектанта да покрене омотач објекта, али да остане у домену архитектуре. То је нека врста конфекције – prêt à porter изреченo језиком моде.

2015_Schuco_Tamara_Ilic_a
Рад студенткиње Тамаре Илић

С обзиром да Schüco подржава више различитих софтверских платформи (укључујући Rhino 3D и Grasshopper, као и Revit), студенти су добили Grasshopper дефиницију, као део Schüco plugin-а.

Сврсисходно задатку, алгоритам који је Schüco обезбедио тестиран је и делом измењен у циљу унапређења подршке геометријској параметризацији, као и да занемари део система који подржава производњу.

Са друге стране, студенти су искористили знање и вештине параметарског моделовања да контролишу архитектонску форму која ће бити материјализована датим фасадним системом. Напокон, студенти су добили слободу да предложе одређене измене постојећег система према специфичним захтевима њихових пројектантских решења.

У погледу архитектонске педагогије, ово је био in vivo експеримент, погодан за изборне предмете, јер сличан начин интеграције индустрије, базиране на параметарским решењима са уобичајним параметарским начином истраживања форме, још увек није установљен.

2015_Schuco_Predrag_Milovanovic_a
Рад студента Предрага Миловановића

Резултати презентовани студентским финалним радовима показују изванредан потенцијал Schüco параметарског система да одговори на високе захтеве младих дизајнера.

Неки од студената одлучили су да следе пример дат од стране произвођача, као што је испитивање примењивости система у његовим специфичним контекстима, што је илуструје пример Милана Пејчиновића.

Други су покушали да модификују систем према специфичним потребама становања поштујући принципе одрживе архитектуре. Овакав пример илуструје рад Тамаре Илић, која је одлучила да предложи зелене модуле само за комуникационе просторе пројектованог објекта. Она предлаже пејзаж оријентацију 2,4-3,7m дужине и 1m висине Schüco фасадних модула, са једним хоризонталним елементом који држи зеленило.

Коначно, неки од студената одлучили су да истраже систем кроз процес трагања за новим формама, без обзира на будућу функцију зграде. Пример оваквог истраживања је рад Предрага Миловановића.

Овде можете преузети цео часопис: PROFILE (бр.15/2015)

Галерија објављених студентски пројеката: