UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Časopis Profil: Nova znanja u praksi – studentski projekti na Schüco parametarskom sistemu

Časopis Profil (PROFILE No.15/2015)

U najnovijem broju nemačkog časopisa za arhitekturu Profil (PROFILE br.15/2015), objavljen je prikaz radova naših studenata Milana Pejčinovića, Tamare Ilić i Predraga Milovanovića.

Tema broja je Timski rad (Teamwork), gde su na stranama 66. i 67. prikazani radovi naših studenata i tekst pod naslovom Nova znanja u praksi: Studentski projekti na Schüco parametarskom sistemu (Putting New Knowledge into Practice: Student projects on the Schüco parametric System), autor teksta: Britta Rohlfing, koji direktno govori o Schüco parametarskom sistemu, saradnji našeg fakulteta i nemačke kompanije Schüco, odnosno o rezultatima nastalim u okviru izbornog predmeta docenta dr Mirjane Devetaković-Radojević.

2015_Schuco_Milan_Pejcinovic_a
Rad studenta Milana Pejčinovića

U okviru Kursa 17.2. – Izborni predmet 2: Parametarsko modelovanje, na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, grupa studenata III godine Osnovnih akademskih studija arhitekture upoznala se sa Schüco parametarskim sistemom pred sam kraj prolećnog semestra 2014/15. godine. Studenti su dobili zadatak da isprojektuju parametrizovanu fasadu koja bi se uklopila u njihov aktuelni studio projekat.

Schüco parametarski sistem predstavlja iskorak parametarskog dizajna u procesu arhitektonskog projektovanja. Nudi tehničko rešenje dovoljno fleksibilno da odgovori na namere projektanta da pokrene omotač objekta, ali da ostane u domenu arhitekture. To je neka vrsta konfekcije – prêt à porter izrečeno jezikom mode.

2015_Schuco_Tamara_Ilic_a
Rad studentkinje Tamare Ilić

S obzirom da Schüco podržava više različitih softverskih platformi (uključujući Rhino 3D i Grasshopper, kao i Revit), studenti su dobili Grasshopper definiciju, kao deo Schüco plugin-a.

Svrsishodno zadatku, algoritam koji je Schüco obezbedio testiran je i delom izmenjen u cilju unapređenja podrške geometrijskoj parametrizaciji, kao i da zanemari deo sistema koji podržava proizvodnju.

Sa druge strane, studenti su iskoristili znanje i veštine parametarskog modelovanja da kontrolišu arhitektonsku formu koja će biti materijalizovana datim fasadnim sistemom. Napokon, studenti su dobili slobodu da predlože određene izmene postojećeg sistema prema specifičnim zahtevima njihovih projektantskih rešenja.

U pogledu arhitektonske pedagogije, ovo je bio in vivo eksperiment, pogodan za izborne predmete, jer sličan način integracije industrije, bazirane na parametarskim rešenjima sa uobičajnim parametarskim načinom istraživanja forme, još uvek nije ustanovljen.

2015_Schuco_Predrag_Milovanovic_a
Rad studenta Predraga Milovanovića

Rezultati prezentovani studentskim finalnim radovima pokazuju izvanredan potencijal Schüco parametarskog sistema da odgovori na visoke zahteve mladih dizajnera.

Neki od studenata odlučili su da slede primer dat od strane proizvođača, kao što je ispitivanje primenjivosti sistema u njegovim specifičnim kontekstima, što je ilustruje primer Milana Pejčinovića.

Drugi su pokušali da modifikuju sistem prema specifičnim potrebama stanovanja poštujući principe održive arhitekture. Ovakav primer ilustruje rad Tamare Ilić, koja je odlučila da predloži zelene module samo za komunikacione prostore projektovanog objekta. Ona predlaže pejzaž orijentaciju 2,4-3,7m dužine i 1m visine Schüco fasadnih modula, sa jednim horizontalnim elementom koji drži zelenilo.

Konačno, neki od studenata odlučili su da istraže sistem kroz proces traganja za novim formama, bez obzira na buduću funkciju zgrade. Primer ovakvog istraživanja je rad Predraga Milovanovića.

Ovde možete preuzeti ceo časopis: PROFILE (br.15/2015)

Galerija objavljenih studentski projekata: