УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Модул 22 – Архитектонске конструкције и организација грађења

Обавештење

Предмет:
Курс 22.2. – Организација грађења и основе менаџмента

Обавештавају се студенти III године Основних академских студија, предмет Организација грађења и основе менаџмента, да:

 • Студенти који су преко колоквијума остварили потребан број поена за позитивну оцену, положили су испит у јунском испитном року.
 • Студенти који нису након полагања теста сакупили довољан број поена за позитивну оцену, могу да полажу само 3. колоквијум – тест у јунском испитном року, у термину испита.
 • Студенти који нису полагали тест, а имају услова, могу да полажу само 3. колоквијум – тест у јунском испитном року, у термину испита.
 • У свим наредним роковима могуће је полагати само комплетан испит.
 • Изласком на испит губи се право на сабирање поена са колоквијума, и урачунавају се само поени са наставе (услов за испит је минимум 8 поена).
 • Mаксималан број поена на испиту је 75
 • Максималан број поена из наставе (са вежби) је 25
 • 1. колоквијум – 25 поена
 • 2. колоквијум – 25 поена
 • 3. колоквијум – тест – 25 поена

ВАЖНО!

При закључивању оцена бонус поени су додати студентима којима недостаје:

 • За позитивну оцену до 2 поена: +2
 • За вишу оцену до 1 поен: +1

Из кабинета