УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење (А, У, АТ)

Обавештење

Предмети:
Курс М6А.1. – Студио – 2014/15
Курс М6АТ.1. – Студио – 2014/15

На испит  предмета Курс М6А.1. – Студио и Курс М6АТ.1. – Студио, у среду,  28.01.2015. потребно је донети комплетан елаборат предмета, што је неопходан услов за завођење оцене.

ФОРМА И САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА ПРЕДМЕТА
Елаборат предмета  пакује се у фасциклу  формата  50×70 цм.
Садржај елабората:

  1. Курикулум предмета,
  2. Графички прилози: финални графички прилози (испитни елаборат); фотографије макета (финалне и радних); колоквијуми;  анализе, скице, цртежи  и други прилози  –  процес рада током семестра,
  3. Записник о полагању испита

Саставни део елабората су и макете.
Елаборат чува студент.