УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Студентски конкурс

Резултати конкурса

На конкурс за најбоље архитектонско – програмско решење ауле Архитектонског факултета у Београду пристигло је 16 радова, а жири у саставу мр Бранко Павић, мр Будимир Судимац, арх. Дејан Милетић, студ. Андрија Крцуновић и студ. Тијана Савић, оценили су радове и прогласили ауторе најуспешнијег решења.

Издвојила су се два рада од којих су оба имала подједнако добар одговор на задатак и жири је једногласно одлучио да се прва награда равноправно подели:

Награђен рад под шифром P2V4J3

Како би монументална идентификација простора опстала и остала нетактнута, а у исто време унапређена новим, просторно – визуелним елементима, одлучили смо се да се идеја предложеног пројекта базира на концепту Open-space мулти-функционалналности. Тиме се пружа одређена слободна и недефинисана, али у исто време препознатљива намена истог. У циљу да се првенствено студентима, а онда и осталим корисницима то омогући, како на функционалан, тако и на визуелно препознатљив начин, у овом слуцају, просторно-употребљиви део пројекта би представљале ‘кутије’, слободно ‘бачене’ у простору, толико да не ремете ни пролаз, ни свакодневне активности, а да у исто време доприносе развијању нових активности.

Визуелни део би се конципирао на приказу, тај приказ стварају силуете најзначајнијих стваралаца у свету архитектуре.  ’Кутије’ су ’бачене’ у простор тако да са већ изграђеним простором интерагују пружајући  једну нову атмосферу у аули факултета. Њихова улога је првенствено неодређена, али и мултифункционална. Седење, лежање, кутија као ’сто’ за архитектонске пројекте итд.

Конструкција кутија се састоји од платформи које се померају по Y оси и тако омогућавају слободан одабир и самостално стварање. Тиме се кориснику омогућава да сам направи своју кутију од могућих комбинација и да је користи како он жели.

На местима архитектонског ’мостића’ где постоје рупе, празан простор измедју стубова би био сачињен од металних шипки које су рељефно обликоване тако да се из одређених углова виде обриси најзначајнијих личности у свету архитектуре. Те кључне тачке су обележене на поду, а док се не открију, корисник истражује простор који када је откривен постаје препознатљив и маркантан.

То користимо као јак и препознатљив визуелни идентитет који омогућава свима да се информишу и осете простор на један потпуно другачији, али довољно близак нацин. Крећући се кроз простор, корисник прелази из визуелног до опипљивог и употребљивог. Тиме се ствара једна нова просторна форма која сама за себе добија нову функцију и дозвољава својим корисницима да је слободно користе, у исто време, игра улогу безбедности јер затвара празан простор измедју стубова.

Аутори:
1. Павле Костић 88/2012
2. Јулија Џогаз 15/2012
3. Владимир Јовановић 22/2012

aula_P2V4J3
Награђени рад ❘ Аутори: Павле Костић 88/2012 + Јулија Џогаз 15/2012 + Владимир Јовановић 22/2012

Награђен рад под шифром Q442BG

Круг као концепт – представља задржен облик, или део облика одузет из стубова (цилиндра) који представљају конструктивну, функцијалну и обликовну карактеристику овог простора (факултета – и конкретно простора који се разрађује). Мешањем плитких цилиндра (рамова) добија се модул који се користи за даље контролисање од стране корисника.

Рамови производе имагинацију трећег стуба и попуњавање недостатка (рупе). Имагинаран стуб визуелно спречава приближавање због осећаја постојања нечег трећег између два. Трансформабилношћу рамова могуће је одредити систем полица за одлагање, од цилиндара за седење до макета и осталих креативних или употребних ствари студената. Фрекфенција студената је највећа на „мостићу“ и главно место окупљања на факултету зато је потребно овај простор и уоптпунити да би постао угоднији и безбеднији.

Модул (елемент) са којим се контролише је цилиндар пречника Р=50цм (због одлагања у „полицу“) и висине Х=20цм. Цилиндар је могуће користити по жељи корисника, као постамент, сто, столица… Ради ослобађања простора, уколикоје то потребно, постоји могућност одлагања у „трећи стуб“. Остатак ауле (ходници) су осмишљени за презентацију различитог програма. Спуштајући панели на које се рефлектује слика са пројектора служе за приказе студентских радова или едукативног програма.

Због коришћења тог простора као „изложбеног“ могућност елемената је таква да могу да се искористе као постаменти за моделе. Елементи када нису у функцији могу да се одлозе у простор између два пиластра која већ постоје. Вертикалним слагањем заузимају мали површински простор. Циљ решења је да се један простор употребом једног елемента доживи на много различитих нацина директним утицајем корисника.

Аутори:
1. Ђурађ Васић М-2013/161
2. Филип Ракоњац М-2013/153
3. Ана Милутиновић 200/2012

aula_Q442BG
Награђени рад ❘ Аутори: Ђурађ Васић М-2013/161 + Филип Ракоњац М-2013/153 + Ана Милутиновић 200/2012