УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ)

Обавештење

Предмети:

Курс М5А.2. – Семинар
Курс М5У.2. – Семинар 1 – Урбани дизајн
Курс М5У.3. – Семинар 2 – Просторна композиција
Курс М5У.4. – Семинар 3 – Истраживање локације
Курс М5У.5. – Семинар 4 – Моделовање урбаних система
Курс М5АТ.2. – Семинар

Студенти прве године Мастер академских студија бирају Семинаре у оквиру Модула М5 Пројекат 1, усмерење (А, У, АТ).
Семинари се не бирају електронски, већ се студенти пријављују код наставника на првим вежбама, након чега наставници закључују спискове и достављају их студентској служби најкасније до 3. марта 2014. године.

Студенти са усмерења Архитектура бирају два семинара од понуђених, од којих један мора бити М5.2. – СЕМИНАР Артикулација архитектонског дела, наставник МИЛАН ВУЈОВИЋ, ванредни професор.

Студенти са усмерења Архитектонске технологије бирају два семинара од понуђених, од којих један мора бити М5.2. – СЕМИНАР Артикулација архитектонског дела, наставник МИЛАН ВУЈОВИЋ, Ванредни професор.

Студенти са усмерења Урбанизам похађају семинаре са свог департмана и имају могућност да слушају предавања на семинару М5.2. – СЕМИНАР Артикулација архитектонског дела, наставник МИЛАН ВУЈОВИЋ, Ванредни професор.

Настава на свим предметима се одржава према распореду за летњи семестар 2013/14.