УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М8 – Изборни модул

Обавештење

Предмет:
Курс М8.3 – Изборни предмет 3: (Пр)Оцена еколошких карактеристика зграда

Курс М8.3 (Пр)оцена еколошких карактеристика зграда – задатак_03
Материјал са контролне предаје на студио пројекту припремити у формату до 5МБ и уз кратко објашњење послати на е-маил procena_ekz@arh.bg.ac.rs до 24.11.2013.

доц. мр Наташа Ћуковић Игњатовић