УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Студио доц. Игора Рајковића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: арх. Игор Рајковић, доцент Студент: Анастасија Ђукић Опис пројекта: Свака тема је обрађивана засебно у виду задатка који обухвата поставку основног проблема и истраживање могућих решења, тј. одговора на дати проблем. ВОЛУМЕТРИЈА - Истражују се аморфне форме као и како се исте могу у виду интервенција позиционирати на задатој локацији. УГАОНИ МОТИВ - Кроз скице се истражују различити архитектонски одговори на угао у основи, а одабрана решења даље студирају у три димензије. СТАН НА УГЛУ - Главни мотив стана је узана лођа, која се налази на крају ходника и види директно са улаза у стан. ПРИЗЕМЉЕ И ТЛО - Ова вежба представља покушај повезивања објекта са замишљеним подземним ходницима и структурама који воде готово до сржи Земље. СТАН НА ПОСЛЕДЊОЈ ЕТАЖИ - Главни мотив, „башта“, смештена је између два зида и из ње се приступа стану и атељеу. УЛИЧНА ФАСАДА - Истражује се како се фасада која је првобитно пројектована као уједначена и монотона мења под утицајем корисника.
 • Студио доц. др Иване Ракоњац

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент Студент: Жељана Давидовић Опис пројекта: Позитив – негатив. Контекст локације је густо изграђено ткиво. Околни објекти углавном се нижу један до другог, чинећи улични фронт континуалним. Као одговор на висок ниво изграђености простора, јавила се потреба за директном реакцијом волуметрије новопројектованог објекта која је испољена кроз позитив и негатив у односу на блиско окружење. Од пуног волумена, који прати хоризонталне и вертикалне регулације, одузимају се појединачни волумени на местима где суседи "пуним деловима" комуницирају са објектом. Оно што је пуно постаје празно и обрнуто. Овај принцип је омогућио да се новопројектовани објекат на другачији начин истакне у окружењу, како кроз форму, тако и кроз функцију. Наиме, делови који су кроз негатив одговорили на контекст, су постала наглашена места објекта – ослобођен угао, вертикалне комуникације, заједнички простори. Исти принцип је примењен кроз све аспекте обрађене кроз теме: волуметрија, угаони мотив, стан на углу, приземље и тло, улична фасада, стан на последњој етажи са изласком на кровну башту.
 • Студио доц. др Јелене Ристић Трајковић

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент Студент: Александра Вујић Опис пројекта: Почетна фаза истраживања односи се на релацију новопројектоване волуметрије у односу на физичку структуру задатог просторног оквира, и резултирала је одлуком да се објекат постави ивично на регулацију тако да се ослобађа и афирмише унутрашње двориште, а волумен објекта структурално моделује тако да акцентује угаони мотив. На уличном фасадном платну истичу се динамични отвори, настали по принципу утискивања, а у циљу успостављања програмских секвенци као акцената на атрактивној локацији. Непосредно уз уличну фасаду "изложени" су полујавни простори и коридори чиме је остварена хијерархија нивоа приватности од јавног ка приватном, односно од угла ка унутрашњем дворишту. Испитивањем диспозиције заједничких простора и станова допринело је вертикалном раслојавању функција.
 • Студио доц. Драгана Стаменовића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: арх. Драган Стаменовић, доцент Студент: Павле Николић Опис пројекта: Густи улични фронтови објеката који се налазе у Браће Крсмановића, уједно и тесна саобраћајна мрежа, били су главни повод за концепт пројекта. Морфологија форме је текла тако што се тежило ка што адекватнијем отварању простора, поштујући збијене објекте суседа, и акцентовањем доминантније улице (Жичке). Након одабраног облика зграде, отворила се тематика пуног, празног и транспарентног простора, који се даље исходио у обради осталих задатака предмета. Стан на углу је тиме решен у виду дуплекса чија је ноћна зона затворена, а дневна потпуно застакљена. У партерном решењу транспарентни део објекта код приземља је добио намену галерије, која је имала своје проширење у виду баштенског павиљона. Форма објекта је условила кружно и транспарентно кретање кроз партер, збијене позиције комуникација и смањен габарит, што додатно чини простор проточнијим. Последње две етаже имају обрађену фасаду у виду пуног натур бетона, који има вертикалне профилације не би ли нагласио правце улица и монументалност објекта. Фасаде доњих етажа су од кортена, чиме се ствара контраст између две материјализације, ради остваривања ефекта спољашње парцелације.
 • Студио доц. др Павла Стаменовића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: др Павле Стаменовић, доцент Студент: Душан Грујовић Опис пројекта: /
 • Студио доц. др Гроздане Шишовић

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: др Гроздана Шишовић, доцент Студент: Илија Николић Опис пројекта: 01 - ВОЛУМЕТРИЈА - Жеља за постизањем приказа волуметрије на два различита начина спојена у једну целину постигнута је преко продорних вертикалних равни које се препуштају у пуну масу формирајући анекс, а између те две волуметрије формира се отворени, наткривени простор. 02 – МОТИВ НА УГЛУ - Мотив на углу делимично је формиран самом волуметријом тако што је простор између две вертикалне равни на самом углу шири од осталог низа и самим тим пружа простор за различите обликовне интервенције. 03 – СТАН НА УГЛУ - Изазов стана на углу био је да се унутрашњи распоред просторија композиционо уклопи са већ постојећим распонима вертикалних продорних равни које су замишљене као носећи елементи, тако да би се просторије прилагођавале већ познатој матрици, водећи раћуна о свим прописаним архитектонским правилима за димензионисање простора. 04 – КОНТАКТ СА ТЛОМ - Захваљујући занимљивом решењу да постоје две целине зграде које би преко спратних комуникација биле спојене у једну целину, пружена је јасна подела на односе приватних и јавних делова објекта. 05 – СТАН НА ПОСЛЕДЊОЈ ЕТАЖИ - Као и типски спратни стан, и овај на последњој етажи има сличне особине пројектовања унутрашњег простора. Разлике су те што је стан на последњој етажи проширен и на део анекса где је дошло до јасне поделе две целине стана. Такође, коси кров је створио могућност проширења стана и по висини. 06 – ФАСАДА - Фасада се такође одликује у наглашавању два решења, првог – додавања елемената у празне просторе и другог – одузимања из пуне масе.
 • Експерименталне минијатуре & нови пејзажи културе

  By Архитектонски факултет on 29/05/2018
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МИНИЈАТУРЕ & НОВИ ПЕЈЗАЖИ КУЛТУРЕ Наставник: арх. Зоран Лазовић, редовни професор Студент: Федор Јурић Тема пројекта: Створити мини ХИБРИД савремене културе и уметности - стални/привремени објекат уз (ре)дефинисање изабраног контекста - МЕТАГРАДА. Микро-центар као културни и уметнички генератор и инфраструктура за одвијање свакодневне културе и уметности у затвореном и/или отвореном трансформабилном простору. Увођење уметничких концепата у архитектонско пројектовање, пример интер/трансдисциплинарних тимова Diller Scofidio + Renfro (DS+R) и Snøhetta. Комбиновање уметности, архитектуре, пејзажне архитектуре, бренд дизајна, визуелних и перформирајућих уметности у функцији стварања догађаја. Један од циљева је активирање самосталне, аутентичне и креативне позиције студената у задатку.
 • Звездара – Комплекс астрономске опсерваторије

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  ЗВЕЗДАРА – КОМПЛЕКС АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ Наставник: арх. Дејан Миљковић, редовни професор Студент: Петар Јаковљевић Тема пројекта: архитектонска ревитализација комплекса Астрономске опсерваторије на Звездари, односно савремена ситуација у којој се ова локација налази: између реконструкције, слободног развоја нових програмских садржаја и потпуног заборава. Истраживање постојећег стања представља полазну тачку пројектантског процеса који је усмерен од разумевања конкретне ситуације у правцу креативног деловања на њеној програмско-просторној ревитализацији. Идеја је створити простор који је отворен за учешће јавности свих узраста, простор који узбуђује и инспирише, простор који подстиче сталну радозналост.
 • Амбасада културе

  By Архитектонски факултет on 04/06/2018
  АМБАСАДА КУЛТУРЕ Наставник: арх. Борислав Петровић, ванредни професор Студент: Лука Бунчић Тема пројекта: Задатак се односи на програмирање и архитектонско - урбанистичко решење ревитализације изабраног просторног оквира, на месту бивше Амбасаде САД, а који представља некадашњи (и садашњи) акцент урбаности Београда. Одабрану зону треба просторно и програмски укључити у токове очекиваног континуитета ширег опсега и интервенцијом превазићи његову дисфункционалност и инфериорност у односу на уочене потенцијале.
 • Центар савремене уметности – Ушће

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ - УШЋЕ Наставник: арх. Дејан Милетић, ванредни професор Студент: Јован Филиповић Тема пројекта: Центар савремене уметности – Ушће представља простор промоције историјских дешавања у уметности 20. века и место спознаје специфичности савремених уметничких феномена. Препорука је да се у комплекс Центра савремене уметности интегрише постојећи објекат Музеја савремене уметности, који представља једну од најзначајних грађевина савремене српске архитектуре. Очекује се да Центар савремене уметности на Новом Београду буде интерактивни простор, динамично место окупљања, у коме би се промовисали стварање и истраживање.
 • РЕ:Форма

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  РЕ:ФОРМА Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор Студент: Никола Милетић Тема пројекта: РЕ:Форма је пројекат уметничке галерије који истражује релације програмских захтева, специфичности локације, техничко технолошких система и њихових енергетских перформанси. Кроз анализу генеративних утицајних фактора студенти испитују примарну кубичну форму и врше њену трансформацију креирајући аутохтони архитектонски израз. Посебан фокус пројекта представљају енергетске и еколошке перформансе, које се истражују и формулишу адекватним третманом омотача односно разрадом његових просторно-материјалних карактеристика.
 • РЕ:Форма

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  РЕ:ФОРМА Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор Студент: Миња Пантић Тема пројекта: РЕ:Форма је пројекат уметничке галерије који истражује релације програмских захтева, специфичности локације, техничко технолошких система и њихових енергетских перформанси. Кроз анализу генеративних утицајних фактора студенти испитују примарну кубичну форму и врше њену трансформацију креирајући аутохтони архитектонски израз. Посебан фокус пројекта представљају енергетске и еколошке перформансе, које се истражују и формулишу адекватним третманом омотача односно разрадом његових просторно-материјалних карактеристика.
 • РЕ:Форма

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  РЕ:ФОРМА Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор Студент: Јована Петковић Тема пројекта: РЕ:Форма је пројекат уметничке галерије који истражује релације програмских захтева, специфичности локације, техничко технолошких система и њихових енергетских перформанси. Кроз анализу генеративних утицајних фактора студенти испитују примарну кубичну форму и врше њену трансформацију креирајући аутохтони архитектонски израз. Посебан фокус пројекта представљају енергетске и еколошке перформансе, које се истражују и формулишу адекватним третманом омотача односно разрадом његових просторно-материјалних карактеристика.
 • РЕ:Форма

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  РЕ:ФОРМА Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор Студент: Милица Станковић Тема пројекта: РЕ:Форма је пројекат уметничке галерије који истражује релације програмских захтева, специфичности локације, техничко технолошких система и њихових енергетских перформанси. Кроз анализу генеративних утицајних фактора студенти испитују примарну кубичну форму и врше њену трансформацију креирајући аутохтони архитектонски израз. Посебан фокус пројекта представљају енергетске и еколошке перформансе, које се истражују и формулишу адекватним третманом омотача односно разрадом његових просторно-материјалних карактеристика.
 • Израда идејног пројекта хале са пројектом конструкције

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ХАЛЕ СА ПРОЈЕКТОМ КОНСТРУКЦИЈЕ Наставник: др Ненад Шекуларац, ванредни професор Студент: Исидора Илић Тема пројекта: Израда идејног пројекта хале са пројектом конструкције – конструктивни системи великих распона. Упознавање са комплексном проблематиком пројектовања објеката великих распона у архитектури. Одабир конструктивног склопа, израда конструктивне анализе, разрада пројекта до нивоа радионичког детаља на примеру пројекта објекта са примарном конструкцијом великог распона.
 • Привремено становање за гостујуће предаваче/пренамена индустријског у стамбени простор

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Мила Петрушић Тема пројекта: Студент савладава технике пројектовања у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у стамбени простор. Специфичност пројектантског поступка, од уочавање проблема различите волуметрије, преко прилагођавања новој намени, до креирања новог стамбеног простора у духу времена, омогућава студенту даљи развој у пројектовању ентеријера.
 • Привремено становање за гостујуће предаваче/пренамена индустријског у стамбени простор

  By Архитектонски факултет on 30/05/2018
  ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Ивона Ремерт Тема пројекта: Студент савладава технике пројектовања у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у стамбени простор. Специфичност пројектантског поступка, од уочавање проблема различите волуметрије, преко прилагођавања новој намени, до креирања новог стамбеног простора у духу времена, омогућава студенту даљи развој у пројектовању ентеријера.
 • Bg-exit: музеј путописа

  By Архитектонски факултет on 29/03/2018
  BG-EXIT: МУЗЕЈ ПУТОПИСА Наставник: мр Милан Вујовић, редовни професор Студент: Марија Перуничић Тема пројекта: Тематски оквир односи се на комплексну типологију арх. објеката која се генерише као пресек особина следећих трад. типова: саобраћајни објекти, објекти излагања (музеји, галерије, павиљони) и објекти едукације. Интерпретација теме требало би да осветли појмове одласка и повратка, тј. да Београд прикаже као “терминал” у контексту кретања људи (туризам, пословање, образовање…). Значење појма “путопис” се тумачи кроз покушај да се арх. средствима (пројекат, анализа, истраживање…) материјализује, “опростори” и “запише” искуство, које настаје кретањем, путовањем, променом “ракурса”, новим “визурама” и упознавањем и разумевањем променљивости у контексту модерног времена.
 • Обале културе и уметности: Београд европска метропола

  By Архитектонски факултет on 29/03/2018
  ОБАЛЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ: БЕОГРАД ЕВРОПСКА МЕТРОПОЛА Наставник: арх. Зоран Лазовић, редовни професор Студент: Јелена Јанковић Тема пројекта: Створити елементе новог културног пејзажа Београда у стандарду савремених европских престоница. Истраживање се одвија кроз припрему за пројектовање архитектонских објеката културе и уметности, кроз развијање тема на бази феномена савремених урбаних хибрида - примарно са садржајима културе и уметности, секундарно са комплементарним садржајима угоститељства, забаве и трговине, а који данас чине основу култура држава и срж урбаности престоних градова. То су библиотеке/медијатеке, филхармоније/опере, музеји/галерије, театри/сцене. Хибрид културе чини најмање један од наведених садржаја, а могуће је развити парове, тријаде, квадро и мега микс центре културе као тематске паркове.
 • Вертикални мултифункционални центар

  By Архитектонски факултет on 30/03/2018
  ВЕРТИКАЛНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР Наставник: арх. Владимир Лојаница, редовни професор Студент: Павле Костић Тема пројекта: Завршни рад подразумева истраживачки рад на аналитици актуелног друштвеног и културолошког тренутка и формулацију индивидуалних визија теме кроз начелне програмске и естетске смернице. Тежиште је на акцентовању простора, који се налази у средишту бројних утицаја, сложених односа које треба ускладити како би се нагласиле вредности и искористили потенцијали које доноси шире окружење Новог Београда. Тематски оквир задатка односи се на преиспитивање потенцијала мултифункционалних вертикалних структура у развоју најзначајнијих градских локација, са посебним освртом на конгреснo-сајамске градске комплексе.