УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Програм за финансирање или  суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи реализује се под окриљем Министарства културе и информисања Републике Србије. Општи циљ програма jе допринос очувању, истражености, заштити, одрживом коришћењу и доступности културног наслеђа, као и унапређење делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности у Републици Србиjи.

Актуелни пројекти:

МЕДИЈАНА

СИРМИЈУМ