УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Лаб 7: Лабораторија за архитектонско инжењерство – Проблеми конструисања архитектонских објеката

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Лабораторија за архитектонско инжењерство – Проблеми конструисања архитектонских објеката


Руководилац Лабораторије:

 

 

Др Ненад Шекуларац, редовни професор
Руководилац
Емаил:nenad.sekularac@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

 

др Јелена Ивановић Шекуларац, редовни професор

др Дејан Васовић, доцент

др Јефто Терзовић, доцент

Никола Мацут, асистент

Неда Соколовић, асистент

Дарко Павићевић, асистент

Милица Петровић, асистент

Ана Контић, асистент

Исидора Илић, асистент

Александар Вучур, студент докторских студија

Огњен Граовац, студент докторских студија


Лабораторијска истраживања обухватају практичне и теоријске проблеме у области архитектонског инжењерства. Она формирају методолошки оквир теоријских и практичних сазнања и то кроз истраживачке пројекте у пољу техничко-технолошких наука. Подстицање на решавање конкретних проблема у области архитектонског конструктерства изузетно је важно за даље усавршавање истраживача и њихово оспособљавање за практични и научноистраживачки рад. Експериментално истраживање кроз израду симулационих модела и испитивање прототипа и модела, важна су област истраживања у овој лабораторији. Стицање нових знања и усавршавање знања о примени савремених принципа конструктивних решења приликом санације и реконструкције објеката високоградње посебна су област којом се баве истраживачи. Стицање способности за имплементацију свих стечених теоријских и практичних знања из области архитектонског инжењерства, а која се односе на проблеме конструисања архитектонских објеката, представљају исход рада лабораторије. Развијање научних и академских вештина, уз подстицање на критичко мишљење, развој индивидуалне креативне способности истраживача и овладавање практичним инжењерским вештинама у области архитектонског конструктерства представљају циљ рада лабораторије.