УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Лабораторија архитектонског простора –  Форма, функција и материјализација


Руководилац Лабораторије:

 

 

Др Јелена Ивановић Шекуларац, редовни професор
Руководилац
Емаил: jelenais@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

др Ненад Шекуларац, редовни професор

Никола Мацут, асистент

Неда Соколовић, асистент

Ана Контић, асистент

 

 


Оспособљавање истраживача за научноистраживачки рад и решавање практичних и стручних проблема у области архитектонских конструкција и материјализације архитектонског простора изузетно је важно. Истраживачи ће се бавити утицајем конструктивног решења и материјализације архитектонског простора на архитектонско дело, као и утицајем форме и функције архитектонског објекта на одабир конструктивног решења и материјализацију архитектонског простора. Циљ истраживања у овој лабораторији је постизање научних способности, критичког мишљења, академских вештина из области архитектонских конструкција, материјала и физике зграда и развој креативних способности истраживача и његово овладавање специфичним практичним вештинама. Истраживање ће формирати методолошки оквир теоријских и практичних сазнања и то кроз истраживачке пројекте у пољу техничкотехнолошких наука, а кроз конкретан предмет истраживања у области архитектонских технологија. Исход рада у овој лабораторији представља стицање способности истраживача за имплементацију свих стечених теоријских и практичних знања на одређени задатак и конкретне проблеме којима се бави у овом истраживању и која су неопходна у циљу даљег успешног научног рада, а односе се на материјализацију архитектонског простора.