УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Лабораторија за урбане студије – Градски експеримент


Руководилац Лабораторије:

 

Др Владимир Михајлов, ванредни професор
Руководилац
Емаил: vladimir.mihajlov@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Др Александра Ступар, редовни професор

Др Иван Симић, доцент

Александар Грујичић, асистент

Миља Младеновић, студент докторских студија


Градски експеримент – Лабораторија за урбане студије представља ширу платформу која посматра град као експеримент ин виво. Истражују се варијабле и међузависности које утичу на структуру града и његов крајњи резултат: а) везе између физичког и друштвено економског феномена у граду; б) међузависности у вези са планирањем, пројектовањем и регулативом у простору, са нагласком на разумевању различитих интереса, знања и логике деловања учесника у производњи простора; в) тумачење и примена теорија развијених у оквиру различитих наука: филозофије, антопологије, социологије, психологије, географије, економије, екологије; г) комплексност, адаптивност и отпорност социоеколошких сиситема; д) визионарске замисли у оквиру којих су развијене бројне занимљиве идеје које су трансформисале научни и политички поглед на градове и њихову структуру. Лабораторија служи као платформа за развој научних и фундраисинг пројеката, али представља и основу за израду пројеката истраживања у којима студенти докторских студија дефинишу своје теме и тестирају докторске тезе.