УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Лабораторија грађевинског фонда


Руководилац Лабораторије:

 

Др Душан Игњатовић, ванредни професор
Руководилац
Емаил: ignjatovic.dusan@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор

Др Бојана Зековић, асистент

Невена Лукић, асистент

Никола Милетић, сарадник ван радног односа,

студент докторских студија


ЛАБОРАТОРИЈА за истраживање ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА је конципирана око низа тема везаних за структурирање, утврђивање перформанси и истраживању могућности унапређења грађевинског фонда. Кроз широк спектар истраживачких тема фокус је постављен на

  • методолошком приступу развоју типологија односно модалитетима њихових примена у процесима валоризације и управљања грађевинским фондом према различитим групама корисника од индивидуалних до институционалних односно просторних нивоа од локалних до националних.
  • испитивању перформанси објеката уз примену бесконтактних (термовизијско снимање) контактних (мерење топлотног протока) дијагностичких метода, као и утврђивања степена заптивености објеката као полазној основи за развој методолошког приступа унапређења перформанси у области енергетске ефикасности.
  • истраживању обухвата и модалитета унапређења објеката као изузетно значајног пројектантско- технолошког изазова који представља основ формулисања свеобухватне стратегије одрживог и отпорног развоја у области грађевинарства.

Истраживачи на располагању имају одговарајућу технолошку опрему, софтверске пакете као и литературу у области односно могућност директног учествовања у актуелним и планираним истраживачким пројектима.