УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Друштвено-културни контекст  архитектонског стваралаштва – ЕСТЕТИЧКО ЧИТАЊЕ


Руководилац Лабораторије:

 

др Владимир Мако, редовни професор
Руководилац
Email: mako@arh.bg.ac.rs

 

Др Ирена Кулетин Ћулафић, доцент
Руководилац
Емаил: kuletin@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

др Миодраг Шуваковић, редовни професор

Бошко Дробњак, асистент

др Душан Стојановић, асистент са докторатом

Бојана Јерковић Бабовић, асистент

Мила Мојсиловић, асистент

Данира Совиљ, асистент

Снежана Златковић, асистент

Тамара Поповић, истраживач приправник

Тијана Мачкић, студент докторских студија,

стипендиста МПНТР

Ђорђе Булајић, студент докторских студија,

стипендиста МПНТР

Ирис Пузовић, студент докторских студија

Алекса Цигановић, студент докторских студија

Маша Братуша, студент докторских студија


Основни циљ истраживања је област савремених естетичких концепција као и препознавања њиховог значаја у изучавању друштвенокултурних условљености најновијих кретања у архитектури. При томе се посебно изучавају варијабилност и трансформација читања естетичких вредности архитектуре преко њене друштвенокултурне одређености, било историјске или савремене. Овакав приступ подразумева примену процеса критичке анализе вредности савремених концепција у архитектури, али и других битних питања која доприносе ширем научном и креативном приступу деловања у области архитектуре, али и њене везе са целокупним визуелним уметничким деловањем савремене епохе. При томе се подвлачи контекст упоредне анализе примера који припадају различитим културним матрицама, чиме се указује на значај транскултуралног естетичког контекста савремене архитектонске праксе.