УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Назив и акроним пројекта:

Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (HERSUS)


Програм и извор финансирања:

 

ЕРАСМУС +, КА2: Сарадња за иновације и размену добрих пракси; Стратешка партнерства у области високог образовања


Веб адреса:

 


Период реализације пројекта:

 

Новембар 2020 – Август 2023


Руководилац пројекта:

 

Универзитет у Београду, Архитектонски факултет


Партнери на пројекту:

 

IUAV University of Venice, University of Cyprus, Aristotle University of Thessaloniki, Universidad de Sevilla – UNESCO Chair CREhAR


Тим Универзитета у Београду – Архитектонског факултета:

 

Др Владан Дјокић, редовни професор

Руководилац пројекта, Председник програмског одбора

 

Др Ана Радивојевић, редовни професор

Др Ана Никезић, ванредни професор

Научни координатор

Др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор

Др Јелена Живковић, ванредни професор

Др Милица Милојевић, доцент

Менаџер за контролу квалитета

Др Јелена Ристић Трајковић, доцент

Менаџер за контролу квалитета

Александра Миловановић, истраживач приправник

Менаџер за дисеминацију и комуникацију

Тамара Поповић, истраживач приправник

Др Александра Ђорђевић, асистент

Менаџер за дисеминацију и комуникацију

Др Младен Пешић, асистент

Менаџер за дисеминацију и комуникацију

Др Бојана Станковић, асистент

Невена Лукић, асистент

Ана Зорић, асистент

Менаџер за дисеминацију и комуникацију

Светлана Толић, Финансијски менаџер


Фокус HERSUS пројекта је на друштвеној и образовној вредности европског културног наслеђа, односно на унапређењу и тестирању иновативних наставних пракси у области одрживости и наслеђа. Кроз развој нових партиципативних и интеркултуралних приступа наслеђу, пројекат има за циљ да оснажи младе професионалце знањем и компетенцијама које су им потребне за успех у висококвалификованим занимањима. Примарни циљ пројекта је креирање и имплементација нових иновативних курсева, групе курсева и ваннаставних активности, у оквиру постојећих мастер студијских програма, који су тематски засновани на критичком питању односа одрживе урбане агенде, и урбаног и архитектонског наслеђа. У том смислу, HERSUS има за циљ (1) да унапреди постојеће студијске програме на мастер нивоу студија и (2) да постигне стабилан и одржив образовни оквир комплементаран глобално утврђеним циљевима у области архитектонског и урбанистичког образовања.

 

ХЕРСУС конзорцијум се састоји од пет високошколских установа из Србије, Италије, Кипра, Грчке и Шпаније, које ће заједно радити на осмишљавању и развоју курсева и њиховој дистрибуцији кроз међународне обуке за наставнике, радионице за студенте и заједнички изграђену дигиталну платформу за дељење процеса истраживања и резултата (ХЕРСУС Схаринг Платформ). Пројекат укључује активности сарадње између истраживачког сектора, и приватног и јавног сектора, које су усмерене на локалну и регионалну подршку у циљу унапређења сарадње у високом образовању. Истраживачи на пројекту радиће у три експертска тима: REconstructionREuse i REsilience. Успостављањем експертских истраживачких група, пројекат има за циљ да анализира теме од значаја за модернизацију и развој високог образовања у области архитектонског и урбанистичког пројектовања.

 

Резултати HERSUS пројекта се очекују у оквиру пет поља на којима се уједно и заснива концепт пројекта:

  • Истраживање и деловање: Аналитичка, процесна и проблемска истраживања која ће имати за резултат (а) Публикацију анализе добрих пракси у предметној области, (б) Студију о спроведеном упитнику о актуелним питањима и стањем у предметној области, и (ц) Студију о основним начелима за учење планирања и пројектовања одрживе грађене средине, и заштите и поновне употребе наслеђа,
  • Дизајн и развој: Конципирање нових и иновативних наставних планова и програма за урбанистичке и архитектонске школе у Европи,
  • Информисање: Подизање свести о важности тематских оквира одрживости и наслеђа уз дисеминацију резултата на националном и међународном нивоу, и креирање ХЕРСУС дигиталне, јавно доступне платформе за дељење процеса истраживања и резултата,
  • Умрежавање: Успостављање транснационалног стратешког партнерства између урбанистичких и архитектонских школа у Европи,
  • Образовање и обука: Организација наставничких обука и студентских радионица као полигона за тестирање нових курикулума.

Ilustracija