УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

GODISNJAK_ilustracija

Годишњак студентских радова УБ-АФ (Student yearbook UB-AF) је резултат вишегодишње активности развијане на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и настао је са намером да буде један од канала дисеминације и промоције резултата наставног процеса на студијским програмима основног и мастер нивоа. Годишњак је публикација прегледног карактера која на систематизован начин пружа увид у теме, приступе и одговоре на семестралне задатке. Тежња је да се Годишњак приређује на годишњем нивоу архивирањем и презентацијом испитних елабората студената како на предметима типа студио пројекат, тако и осталим предметима чија се методологија заснива на пројектној настави.

 

© Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Сав материјал приређен у Годишњаку публикован је у изворном облику достављеном од аутора пројеката. Описи предмета објављени су у складу са садржајем који је наведен у курикулумима предмета.
Годишњака садржи информације о општој структури студијских програма УБ–АФ и резултатима наставног процеса. Објављене информације су у складу са актуелном структуром програма. УБ–АФ задржава право на измену структуре програма и резултата наставног процеса, као и ресурса који представљају њихову подршку.

Најновије