УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Назив и акроним пројекта:

DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+)


Програм и извор финансирања:

 

INTERREG EU Danube Transnational Programme


Период реализације пројекта:

 

2020 – 2022


Руководилац пројекта:

 

Budapest University of Technology and Economics


Партнери на пројекту:

 

17 ERDF, 2 IPA партнера и 23 придружена стратешка партнера из шест држава

Универзитет у Београду, Архитектонски факултет IPA Партнер


Тим Универзитета у Београду – Архитектонског факултета:

 

Др Александра Ђукић, ванредни професор

Менаџер за УБ-АФ, Члан Управног одбора

 

Др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Др Александра Ступар, редовни професор

Др Владимир Парежанин, доцент

Ивица Николић, доцент

Др Бранислав Антонић, асистент

Менаџер са комуникације

Др Јелена Марић, асистент

Вишња Сретовић Брковић, истраживач-сарадник

Александар Грујичић, асистент

 

Др Ана Никезић, ванредни професор,

Члан Управног одбора

Светлана Толић, финансијски менаџер


DANUrB+ је нови пројекат од стране INTERREG EU подунавског прекограничног програма, покренут 1. јула 2020. године у циљу подстицања рационалног коришћења културног наслеђа и ресурса ободних и пограничних градова и подручја дуж Дунава. Пројекат ће током 30 месеци трајања створити нове могућности за подизање привлачности одабраних насеља и градовима у опадању и покренути недовољно искоришћено културно наслеђе за јачање подунавског културног идентитета. Пројектне активности ће додатно (1) развити „дунавски бренд“ за градски ниво; (2) пружити прилику за боље праћење кретања и потреба туриста; (3) подржати постојеће културне туре и (4) повећати капацитет локалних учесника за сарадњу на локалном и међународном нивоу.

DANUrB+ је истовремено и конзорцијум од 17 ERDF i 2 IPA партнера и 23 придружена стратешка партнера из шест држава. 10 њих је већ учествовало у претходномprojektu DANUrB, укључујући Универзитет за технологије и привреду  из Будимпеште (ВМЕ), који је поново водећи партнер. Ужи круг пројекта чине партнерски тимови са Департмана за урбанизам пет универзитета из подунавских земаља: из Братиславе, Будимпеште, Темишвара, Букурешта и Београда. Сви партнери скупа ће радити на промоцији одрживог коришћења културног наслеђа и ресурса у подунавским градовима и заједницама. Пратећи образовни програм пројекта обучиће младе о заједничким културним вредностима, подстичући их да открију и цене урбано наслеђе повезано са реком Дунав. Ове заједничке активности су организоване у четири радна пакета: Истраживање, Алати за планирање, Образовање и Акције. Радећи у оквиру ових пакета, они ће додатно допринети обликовању новог дунавског културног идентитета, главног циља пројекта.

Архитектонски факултет Универзитета у Београду један је од главних партнера у пројекту и водећи партнер радног пакета Т1 „Истраживање – утврђивање тачака интервенција за одрживо коришћење културног наслеђа“. Придружени стратешки партнери у Србији су градови Сомбор и Смедерево и општина Голубац.