УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОАСА 2009/10: СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ОАСА 2009/10 - I година

1. Увод у архитектуру

1.1. О архитектури
1.2. Архитектура данас
1.3. Уметност данас
1.4. Историја модерне архитектуре и урбанизма
1.5. Историја модерне уметности и дизајна

2. Увод у пројектовање

2.1. Простор и облик
2.2. Ликовни елементи
2.3. Визуелна истраживања
2.4. Елементи пројектовања
2.5. Архитектонска графика
2.6. 3D Визуелне комуникације
2.6.1. Геометрија облика
2.6.2. Ликовне форме
2.6.3. Архитектонска графика
2.6.4. CAAD

3. Увод у урбанизам

3.1. Грађена средина
3.2. Обликовање градских простора

4. Архитектонске конструкције и материјали

4.1. Архитектонске конструкције 1
4.2. Материјали у архитектури

5. Статика конструкција 1

5.1. Механика и отпорност материјала
5.2. Принципи конструисања архитектонских објеката

6. Геометрија архитектонске форме

6.1. Геометрија облика 1
6.2. Геометрија облика 2
6.3. Математика у архитектури 1
6.4. Математика у архитектури 2
6.5. Принципи CAAD-а

ОАСА 2009/10 - II година

7. Историја архитектуре и уметности

7.1. Историја архитектуре и насељавања 1
7.2. Историја архитектуре и насељавања 2
7.3. Историја уметности 1
7.4. Историја уметности 2

8. Студио пројекат 1 – архитектура

9. Студио пројекат 2 – архитектонске конструкције

10. Организација простора

10.1. Типологија објеката 1
10.2. Типологија објеката 2

11. Урбана структура и функције

11.1. Урбана структура
11.2. Урбане функције

12. Архитектонске конструкције, физика и инсталације

12.1. Архитектонске конструкције 2
12.2. Архитектонска физика
12.3. Инсталације

13. Статика конструкција 2

13.1. Конструктивни системи
13.2. Конструктивне карактеристике примењених материјала

14. Ликовне форме

14.1. Ликовно приказивање у архитектури
14.2. Боја и ликовни концепт

ОАСА 2009/10 - III година

15. Проучавање и обнова градитељског наслеђа

15.1. Историја архитектуре и насељавања у Србији
15.2. Интегративна заштита градитељског наслеђа

16. Архитектура, урбанизам и друштво

16.1. Социологија 1
16.2. Економика пројектовања и грађења 1
16.3. Регулатива 1

17. Изборни модул

17.1. Изборни предмет 1
17.1.1. Морфологија градских потеза
17.1.2. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти 01
17.1.3. Саобраћај у граду
17.1.4. Просторне структурe
17.1.5. Урбана рекреација
17.1.6. Континуитети у грађењу града
17.1.7. Архитекта мора бити писмен (Marcus Vitruvius Pollio)
17.1.8. Уметност и архитектура дугог XIX века: Европа 1789 – 1918
17.1.9. Туристичко-угоститељски објекти и марине

17.2. Изборни предмет 2
17.2.1. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти 02
17.2.2. Енглески за архитекте 3
17.2.3. Конструктивни системи у дрвету
17.2.4. Урбани маркетинг
17.2.5. Графичка идентификација
17.2.6. Мобилност у граду
17.2.7. Савремена урбана кућа
17.2.8. Уметност грађења 1 – уградња

18. Студио пројекат 3 – урбанизам

18.1. УРБАНА ОБНОВА /социјални аспекат
18.2. креативан град – креативно друштво – креативни простори
18.3. УРБАНА СИНХРОНИЗАЦИЈА__ВИЛИНград на Дунаву
18.4. Линеарни град уз/на/ка реци
18.5. Урбани дизајн и културна разноликост
18.6. Инфраструктура као структура
18.7.  Дигитални град – физички град
18.8.  Виталност јавних простора
18.9. Простори урбане интеракције
18.10. Простори за интеграцију – дизајн мреже општих и специјализованих центара
18.11. Град и игра приступ: светско, а наше
18.12. Транспорт као комуникација
18.13. Руб
18.14. Wasserstadt (град на води)

19. Студио пројекат 4 – синтеза

19.1. Стамбено-пословни објекти са пратећим садржајима
19.2. Планински хотел на локацији Жабљак у Црној Гори
19.3. Студентски конкурс: Визија унапређеног и приступачног Олимпијског парка, Берлин, Шиндлер награда 2010
19.4. Комплексна просторна синтеза
19.5. Метаморфоза: Дорћол-Менхетен – од партаје до небодера?
19.6. (БЕО)ГРАДСКО СУСЕДСТВО
19.7. Лепота градске свакодневице

20. Теорија пројекта

20.1. Методологија пројекта
20.2. Процес пројектовања

21. Планирање и обнова града

21.1. Увод у урбанистичко планирање
21.2. Урбана обнова и градови Србије

22. Архитектонске конструкције и организација грађења

22.1. Архитектонске конструкције 3
22.2. Организација грађења и основе менаџмента

23. Стручна пракса, екскурзија или летња радионица

23.1. Стручна пракса

23.2. Стручна екскурзија или летња радионица
23.2.1. Београдска школа становања
23.2.2. Обликовање јавних простора и социјална интеграција подграђе тврђаве Бач
23.2.3. Стручна екскурзија Будимпешта – Беч – Грац 2010
23.2.4. Voyage Bleu
23.2.5. Стручна екскурзија Жабљак, Црна Гора