УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ДОСА 2008 - 1. година

Први део студија

1. Савремени контекст архитектуре урбанизма и грађења

2. Општа методологија истраживања
2.1. Методологија истраживања архитектонског и урбанистичког пројектовања
2.2. Методологија научног истраживања у урбанистичком планирању
2.3. Методологија истраживања кроз пројекат

3. Дискурс истраживања
3.1. Историјски
3.2. Социолошки
3.3. Технолошки
3.4. Филозофски
3.5. Уметнички

ДОСА 2008 - 2. година

Други део студија – усмерена настава – студије научног карактера

Архитектура – Студије архитектуре

4. Студије архитектуре
5. Методологија и филозофија архитектонског и урбанистичког пројектовања
6. Изборни предмет из било које области истраживања
7. Наука о простору

8. Изборни предмет из основне области истраживања
8.1. Модернизам у Србији: Архитектура и урбанизам двадесетог века
8.2. Систем вредности и представљања у теоријама и праксама архитектуре и урбанизма
8.3. Савремена урбана кућа
8.4. Архитектура, уметност и идеологија: 1789-1980
8.5. Принципи архитектонске едукације

9. Изборни предмет из било које области истраживања

Архитектура – Историја и теорија архитектуре и проучавање и заштита градитељског наслеђа

4. Историја теорија у архитектури и уметности
5. Теоријске поставке прорачунавања и заштите градитељског наслеђа
6. Изборни предмет из било које области истраживања
7. Савремени методи проучавања, заштите и презентације градитељског наслеђа

8. Изборни предмет из основне области истраживања
8.1. Проучавање и заштита уметничког наслеђа у Србији
8.2. Савремени третман материјала у архитектури
8.3. Историјске конструкције, материјали и технике грађења
8.4. Градитељско наслеђе на тлу Србије
8.5. Санација и реконструкција објеката градитељског наслеђа

9. Изборни предмет из било које области истраживања

Архитектура – Технологије у архитектури и менаџмент и биоклиматска и еколошка архитектура

4. Технологије пројектовања и грађења
5. Биоклиматска и еколошка архитектура
6. Изборни предмет из било које области истраживања
7. Управљање пројектима

8. Изборни предмет из основне области истраживања
8.1. Инвестиционе студије и модели финансирања
8.2. Инсталациони системи и еколошка заштита
8.3. Управљање одржавањем објекта
8.4. Обнова и санација зграда
8.5. Савремене технологије материјализације кровова и фасада
8.6. Пројектовање и реализација објеката за тржиште
8.7. Функционалне области управљања пројектима
8.8. Осветљај: пројектовање, ефекти и прорачуни

9. Изборни предмет из било које области истраживања

Архитектура – Конструктивни системи

4. Анализа конструктивних система
5. Методологија и филозофија архитектонског и урбанистичког пројектовања
6. Изборни предмет из било које области истраживања
7. Моделирање конструктивних система

8. Изборни предмет из основне области истраживања
8.1. Просторне структуре
8.2. Специјалне конструкције
8.3. Високи објекти
8.4. Компјутерски прорачун конструкција

9. Изборни предмет из било које области истраживања

Урбанизам

4. Савремене урбане студије
5. Методологија урбанизма
6. Изборни предмет из било које области истраживања
7. Истраживање простора

8. Изборни предмет из основне области истраживања
8.1. Теорија планирања
8.2. Посебни проблеми развоја насеља и планирања у земљама у транзицији
8.3. ИТК подршка у планирању и пројектовању
8.4. Теорија и пракса урбанизма у Србији
8.5. Архитектура у контексту

9. Изборни предмет из било које области истраживања

Други део студија – усмерена настава – студије уметничког карактера

Архитектура и урбанизам

4. Студије архитектуре
5. Методологија и филозофија архитектонског и урбанистичког пројектовања
6. Изборни предмет из било које области истраживања
7. Архитектонско и урбанистичко пројектовање – процес

8. Изборни предмет из основне области истраживања
8.1. Морфологија и типологија града
8.2. Амбијент града: идентитет и трансформација
8.3. Архитектура и визуелни језик

9. Изборни предмет из било које области истраживања

ДОСА 2008 - 3. година

Трећи део студија – специјализована настава

10. Тематско истраживање (увод у докторску дисертацију)
11. Израда докторске дисертације