УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Научни сарадник

Департман за архитектуру

Број кабинета: 242

Ужа научна област:
Архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
Архитектура као одраз друштвеног и културног контекста; савремена и традиционална архитектура у руралним подручјима; регионална архитектура; методологија архитектонског и урбанистичког пројектовања; урбано-руралне релације

др Милош С. Аранђеловић је дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2009) где је и докторирао (2016) са темом Друштвено-културни услови развоја архитектуре грађевина јавне намене у селима Србије у периоду од 1946. до 1970. године. Ангажован у настави на факултету од 2010. године на предметима у оквиру Департмана за архитектуру и Департмана за архитектонске технологије (2013-16) као истраживач сарадник. У звање научног сарадника изабран 2018.

Научно истраживачки рад заснива на проучавању односа архитектуре као рефлексије друштвених односа али и критичком преиспитивању савремених тенденција и парадигми у архитектури. Објавио је преко 20 научних радова и истраживања у референтним националним и међународним часописима и публикацијама. Редован је учесник међународних конференција. Између осталог, коаутор 3 монографије, уредник 2 међународна зборника радова. Стручно-уметнички рад обавља у области архитектонског пројектовања. Такође делује и на пољу графичког дизајна у погледу уређивања публикација и изложби.

У досадашњем образовању и усавршавању био је ангажован на научно-истраживачком пројекту Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција, у циљу унапређења квалитета и стандарда становања (ТР 36034) (дo 2019.) одобреног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Члан је истраживачких тимова Архитектура и политика и Регенерација створених вредности у руралним просторима у оквиру Центра за истраживачку делатност Архитектонског факултета (AF LABS 2020-21).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Arandjelovi%C4%87%2C+Milo%C5%A1

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Aran%C4%91elovi%C4%87%2C+Milo%C5%A1