УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 250

Ужа научна област:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда

Области истраживања:
архитектонске конструкције, савремени материјали и технологијe у презентацији културног наслеђа, климатске промене и одржива архитектура

Александра Угриновић (1992) завршила је Основне академске студије (2014) и Мастер академске студије – Архитектура, усмерење Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда (2016) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Била је стипендиста општине Петровац на Млави програма „За надарене студенте“ (2012-2016). Докторске академске студије уписала је у октобру 2017. године.

Још као студент мастер студија учествовала је у настави на Архитектонском факултету у Београду у својству сарадника/демонстратора. Запослена је у звању асистента од октобра 2018. године за ужу научну област Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда на Департмену за архитектонске технологије. Пре него што се запослила на факултету радила је у архитектонским бироима као архитекта приправник на изади идејних решења, главних и извођачких пројеката.

Ангажована је као млад истраживач – приправник на научно – истраживачком пројекту „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање“ (43007) који финансира Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије у оквиру програма Интегрисаних и интердисциплинарних истраживања.

У току студија, као и после дипломирања, учествовала је на више радионица, семинара, конкурса и излагала на изложбама. Издваја ангажовање на регионалном пројекту Наш град, наша сцена (2017) који има за циљ активирање напуштених и руинираних простора града и рад на научно истраживачким пројектима Дигитализација античког градитељског наслеђа у Србији (2017), Презентација античког локалитета Медијана код Ниша (2016), Идеална реконструкција Чезаве (2015).

Аутор је рада Заштитне конструкције у функцији презентације остатака античког наслеђа који је презентован на VII конференцији Kултурни предео у организацији Завода за заштиту споменика културе града Београда и објављен у целини у зборнику национално научног скупа (2016).

Добитник је Признања за квалитетно архитектонско дело Милан Злоковић за мастер рад Музеј сећања на Косанчићевом венцу на Изложби АСА Уметност архитектуре 2017. године.