УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 304

Ужа научна област:
технологија грађења, инсталације и менаџмент

Области истраживања:
осветљење у архитектури, инсталације у архитектури

Александра Чабаркапа, рођена Костић (1987), након завршених основних академских студија (2008) и мастер академских студија (2010), докторирала је (2015) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, са темом Упоређивање квалитета амбијенталног осветљења изведеног применом метал-халогених и LED извора светлости.

Ангажована је у настави на предметима Инсталације, Студио 04 – синтеза и Организација грађења и основе менаџмента.

Од 2011. године учесник је на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, под насловом Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта грађевинских објеката од пожара (ТР 36018).

Аутор је научних радова објављених у међународним и домаћим часописима (од којих три у часописима са SCI листе) и зборницима радова са међународних конференција.

Учествовала је у изради две студије из области осветљења.